Judith Calmeyer Meijburg–van Reekum

Helpen de overheid nog beter te laten functioneren door relevant en bruikbaar onderzoek te doen. Met aanbevelingen die meerwaarde hebben voor de volksvertegenwoordigers die de Soester raadsleden zijn. 

Hoofd- en nevenfuncties

Mevrouw mr. J. G. (Judith) Calmeyer Meijburg–van Reekum MPM heeft de volgende hoofd- en nevenfuncties:

  • Projectmanager Infra Provincie Flevoland (hoofdfunctie)
  • Lid Raad van Toezicht Van Reekum Stichting
  • Voorzitter Commissie Rekenkamer Waterschap Rijn en Ijssel (en qq lid bestuur Waterkring)
  • Lid Gezamenlijke Rekenkamer Gemeenten Harderwijk en Ermelo