Wat doet de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt u als inwoner van Soest of Soesterberg. De raad bepaalt het beleid van de gemeente en controleert of het goed wordt uitgevoerd. De raad bestaat uit 29 raadsleden, verdeeld over 10 fracties.

De raad bepaalt het beleid

De raad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen in de gemeente. Bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting. De raad stelt de gemeentelijke wetten (verordeningen) vast. Daarnaast kan de raad een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. Of zelf het initiatief nemen tot het maken van een plan.

De raad controleert

De raad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert en de afgesproken doelstellingen haalt. De raad heeft een aantal middelen om het college te controleren. Bijvoorbeeld het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek. De raad heeft ook het recht om een wethouder te ontslaan.