De weg naar werk

In Soest doet iedereen mee. Wie kan werken, moet werken. Wie niet op eigen kracht aan het werk komt wordt door Uitvoeringsorganisatie BBS begeleidt bij het vinden van (betaald) werk.

Iedereen die zich aanmeldt krijgt een eigen contactpersoon: een klantregisseur. De klantregisseur onderzoekt samen met u wat u nodig heeft om zo snel mogelijk aan het werk te komen.

Aan de slag

Samen met uw klantregisseur maakt u een plan van aanpak waarin beschreven staat wat u gaat doen om werk te vinden of te re-integreren. Afhankelijk van uw werkervaring, uw vaardigheden en de vraag van de arbeidsmarkt bestaat het Plan van aanpak uit verschillende stappen. Deze stappen helpen uw kansen om uiteindelijk een baan te vinden te vergroten. 

Voorbeelden van deze stappen zijn: een taaltraining, om- of bijscholing, het opdoen van werkervaring, vrijwilligerswerk of deelname aan groepstrainingen. Ook een gesubsidieerde baan behoort tot de mogelijkheden. Al deze stappen dragen bij aan het vergroten van uw kansen op het vinden van een baan. 

Jongeren 

Ben je jonger dan 27 jaar? Ga je niet naar school en heb je geen werk? Wil je een uitkering aanvragen? Neem dan contact op met de trajectbegeleiders van het Jongerenloket.