Huishoudelijke hulp

Heeft u hulp nodig bij het doen van het huishouden? Bijvoorbeeld bij het schoonmaken, opruimen of de afwas doen? En wilt u weten hoe u deze hulp regelt? Dan zijn er een paar mogelijkheden.

Hulpmiddelen

Heeft u minder spierkracht in uw armen waardoor het doen van het huishouden lastiger gaat? Of bent u vaak vergeetachtig of verward? Waardoor het niet altijd lukt om huishoudelijke taken goed af te ronden? Dan is een hulpmiddel misschien iets voor u. Bijvoorbeeld:

  • afstandsbedieningen voor apparaten
  • een kookplaat met een tijdschakelaar, als u bijvoorbeeld snel dingen vergeet
  • elektrische blikopener
  • greepaanpassingen, bijvoorbeeld op keukenkastjes

Deze hulpmiddelen krijgt u vaak vergoed via uw zorgverzekeraar, of door de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Kijk op de website hulpmiddelenwijzer voor alles wat u wilt weten over hulpmiddelen bij het huishouden.

Huishoudelijke hulp via bedrijf of particulier

U kunt zelf een schoonmaakhulp inhuren of een schoonmaakbedrijf. In Soest leveren de volgende organisaties regelmatig huishoudelijke hulp aan particulieren.

Wilt u het liever niet zelf regelen? Via de website Hlprs kunt u snel een huishoudelijke hulp vinden die in uw postcodegebied werkt.

U kunt ook uw familie of vrienden vragen of zij een goede huishoudelijke hulp kennen. 

Hulp via de thuiszorg

Heeft u niet alleen hulp nodig bij het doen van uw huishouden? Maar is er ook ondersteuning nodig bij het verzorgen of verplegen van uzelf? Dan kunt u hulp krijgen van een medewerker van een thuiszorginstelling.

Thuiszorg krijgt u vergoed via uw zorgverzekering. Via uw huisarts kunt u in contact komen met een wijkverpleegkundige, die onderzoekt wat nodig is.

Intensieve zorg thuis

Heeft u intensieve verzorging of verpleging nodig? Dan kan het zijn dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) verantwoordelijk is voor huishoudelijke hulp. Meer hierover leest u op de website van het CIZ

Heeft u al een indicatie voor de Wet langdurige Zorg (Wlz)? En ontvangt u intensieve zorg thuis? Dan regelt u huishoudelijke hulp via een volledig of modulair pakket thuis. Of via een persoonsgebonden budget Wlz. Vraag meer informatie aan bij uw zorgkantoor of bij MEE.

Huishoudelijke hulp via de gemeente

Heeft u huishoudelijke hulp nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen? Dan heeft u misschien recht op huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt een melding doen bij de gemeente om dit te laten onderzoeken. Welke hulp of begeleiding u krijgt, is afhankelijk van hoe het met u gaat. De gemeente kijkt samen met u wat u zelf nog kan en wat uw omgeving kan doen.

Heeft u een huisgenoot die de huishoudelijke taken van u kan overnemen? Dan komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor huishoudelijke hulp. Daarnaast wordt er nog gekeken of er andere oplossingen nodig zijn. De gemeente beslist welke en hoeveel hulp u krijgt.

Op de website Regelhulp vindt u meer informatie over de voorwaarden voor huishoudelijke hulp via de gemeente.

Organisaties

Met de onderstaande organisatie heeft de gemeente Soest een overeenkomst voor het leveren van huishoudelijke hulp. Wij controleren de kwaliteit van hun dienstverlening.

Melding doen bij de gemeente

Denkt u dat u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo? Dan kunt een melding doen bij de gemeente Soest. 

Momenteel is er helaas een wachttijd van tien weken.

Inloggen met DigiD Melding zorg werk en inkomen

Geen DigiD

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook een melding doorgeven zonder DigiD. Uw persoonsgegevens zijn dan niet vooraf ingevuld.

Melding zorg, werk en inkomen zonder DigiD