Peuteropvang

Naast kinderopvang is er in Soest en Soesterberg ook peuteropvang. Peuteropvang is een vorm van opvang waarbij er extra aandacht is voor taal. Kinderen van 2 tot 4 jaar oud kunnen hier gebruik van maken.

Standaard peuteropvang

Standaard peuteropvang is maximaal acht uur per week (twee dagdelen) en is mogelijk bij twee organisaties:

Peuteropvang Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE)

Het consultatiebureau kan adviseren dat uw peuter extra hulp nodig heeft in de ontwikkeling. Dit gaat via een VVE-programma op alle peuteropvanglocaties in Soest en Soesterberg. Bij een verwijzing van het consultatiebureau kan uw kind 16 uur (4 dagdelen) naar de peuteropvang en ontvangt uw kind extra hulp bij taalontwikkeling. Uw kind gaat 40 weken per jaar naar de peuteropvang.  Peuteropvang en scholen werken samen om de overgang van voorschool naar basisschool voor kind en ouder soepel te laten verlopen.

Wat kost peuteropvang?

Wat uw kosten zijn voor de peuteropvang hangt af van uw inkomen, of u wel of niet werkte). Indien u recht heeft op Kinderopvangtoeslag gaat dat voor. Heeft u dat niet, dan ontvangt u via de aanbieder van de peuteropvang een subsidie van de gemeente.

Wilt u weten wat voor u persoonlijk precies de kosten zijn voor peuteropvang? Dan kunt u direct contact opnemen met de peuteropvang van uw keuze.