Schuldhulpverlening

Heeft u moeite om op tijd de rekeningen te betalen of om uw schulden af te lossen? Kunt u regelmatig niet meer pinnen en staat u vaak in het rood? Heeft u een huurachterstand? Dit zijn meestal de signalen die kunnen aangeven dat iemand (beginnende) geldproblemen heeft.

Wat kunt u zelf doen?

Voorkom dat schulden hoger worden door incassokosten. Open altijd uw post. Neem zo snel mogelijk contact op met de schuldeiser als u de schuld niet in één keer kunt terugbetalen. Vraag om een betalingsregeling en houd u daar ook aan. Zo voorkomt u dat uw problemen groter worden.

Maak een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Goede websites die u kunnen helpen om uw situatie in kaart te brengen zijn te vinden op Zelfjeschuldenregelen.

Bereken uw recht

U kunt ook onderzoeken of u wel gebruikmaakt van alle voorzieningen waar u recht op heeft. Ontvangt u bijvoorbeeld alle toeslagen van de belastingdienst of maakt u gebruik van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen? Voor een overzicht van waar u mogelijk recht op heeft, kunt u vrijblijvend uw gegevens invullen op Bereken uw recht.nl.

Nibud

Probeer ook te bezuinigen op uw uitgavenpatroon. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) helpt u om de juiste keuzes te maken.

Schuldhulpmaatje

Lopen de schulden op? SchuldHulpMaatje Soest helpt u graag op weg naar financiële vrijheid. SchuldHulpMaatje biedt gratis begeleiding door getrainde vrijwilligers, persoonlijke aandacht en begeleiding naar instanties zoals de gemeente, UWV of rechtbank.

Schuldhulpverlening aanvragen

Heeft u schulden en komt u er zelf niet meer uit? Wacht dan niet te lang om hulp te vragen. Ga naar de website van de Uitvoeringsorganisatie BBS voor meer informatie.