Signaalpunt tegen eenzaamheid Soest

Maakt u zich zorgen om iemand in Soest of Soesterberg die eenzaam is? Dan kunt u hulp inschakelen bij het ‘Signaalpunt Soest tegen Eenzaamheid’ .

Het Signaalpunt is een laagdrempelig loket waar iedereen zijn of haar zorg over eenzame inwoners kan achterlaten. Iedereen, dus niet alleen de professionals van onze maatschappelijke organisaties. Ook ondernemers zoals bijvoorbeeld kappers, notarissen, huisartsen of postbezorgers. Maar ook als u zichzelf eenzaam voelt kunt u een melding doen.

Door het Signaalpunt heeft de ondernemer, professional of inwoner geen kennis van de zorgstructuur nodig. Opvolging is met het Signaalpunt geregeld: binnen 48 uur wordt een huisbezoek afgelegd door één van onze welzijnspartners. Bijvoorbeeld door SWOS, Welzin en Balans. Een signaal is makkelijk af te geven en het Signaalpunt neemt het vervolgens over. Samen met de persoon die eenzaam is wordt gekeken naar wat de passende persoonlijke invulling is om dit op te lossen.

Doe een melding

Meldingen doen kan via de website signaalpuntsoest. Of door te bellen naar het Signaalpunt Soest via telefoonnummer 035-609 00 04

Lokale Coalitie tegen Eenzaamheid

De lokale coalitie tegen eenzaamheid bestaat uit de volgende personen en partijen:

  • Liesa van Aalst (Wethouder Sociaal Domein)
  • Twan Beckers (Directeur Stichting Welzijn Ouderen Soest (SWOS)
  • Jan Buijze (Directeur Stichting Balans Soest)
  • Peter van der Torre (Bestuurslid Fonds voor Soest)
  • Stan Uyland (Voorzitter GIDSnetwerk)
  • Martin Kamphuis (Projectleider Sociaal Domein Kunstenhuis Idea)

Via de lokale coalitie tegen eenzaamheid willen we partners samenbrengen om eenzaamheid in Soest en Soesterberg verder te tegengaan. Hierin werken we ook samen met andere netwerkorganisaties, vrijwilligersorganisaties en inwoners. De personen die in de lokale coalitie tegen eenzaamheid zitten hebben de rol van aanjager.

Programma Eén tegen eenzaamheid

Eén tegen eenzaamheid is het actieprogramma van het ministerie van VWS om eenzaamheid in Nederland te verminderen. We geloven dat dit kan door eenzaamheid eerder te signaleren en het bespreekbaar te maken. En daarna een duurzame aanpak te ontwikkelen. Dit doen we door samen te werken: gemeenten, landelijke organisaties en bedrijven.