Burgerpeiling

Als gemeente vinden we het belangrijk om te weten hoe u als inwoner denkt over onze gemeente, het gemeentebestuur en de gemeentelijke dienstverlening. Ook willen we graag weten wat u vindt van het wonen en leven in uw buurt. Iedere twee jaar voert het onafhankelijke bureau PON in opdracht van de gemeente een grootschalige burgerpeiling uit.

Waar gaat de burgerpeiling over?

De vragenlijst bestaat uit 4 maatschappelijke thema’s:

 1. Woon-leefklimaat
  Bij het thema Woon- en leefklimaat werden vragen en stellingen voorgelegd over het wonen en leven in uw buurt en wijk, zoals het onderhoud in de buurt, de voorzieningen, de veiligheid en de binding met uw buurt.
 2. Relatie inwoner-gemeente
  Onder dit thema vallen vragen en stellingen over het bestuur van de gemeente, de houding van de gemeente en de manier waarop inwoners worden betrokken bij het gemeentelijk beleid.
 3. Gemeentelijke dienstverlening
  Bij dit thema gaat het om het oordeel van inwoners over de gemeentelijke dienstverlening, over het contact dat zij het afgelopen jaar hadden met de gemeente en de communicatie en voorlichting van de gemeente.
 4. Zorg en welzijn
  Hierbij werden vragen en stellingen voorgelegd over de gezondheid van de inwoners en de mogelijkheden die zij hebben om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ook gaat het over vrijwilligerswerk, zorg aan hulpbehoevenden en om zorgvoorzieningen.

Peiling 2019

In april en mei 2019 is er weer een burgerpeiling gehouden. Bijna 3.100 van de ruim 9.600 inwoners die een vragenlijst ontvingen, vulden deze in. Dat is met 32 procent nagenoeg even hoog als bij de vorige peiling in 2017.

Beoordeling in cijfers

In de onderstaande tabel laten we de scores per wijk zien.

Wijk Woon- leefklimaat Relatie inwoner-gemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en welzijn Totaal
’t Hart-Soestdijk 6,9 6,3 7,0 6,6 6,8
Klaarwater 6,7 6,0 6,7 6,6 6,7
Boerenstreek 6,9 5,8 6,9 6,7 6,6
De Eng-Soest-Midden 6,7 6,1 6,8 6,6 6,8
Smitsveen 6,7 6,3 6,8 6,7 6,8
Overhees 6,9 6,2 6,9 6,6 6,8
Soest-Zuid 6,9 6,3 7,0 6,6 6,8
Soesterberg 6,1 5,3 6,3 5,8 6,2
Totaal gemeente 6,7 6,0 6,8 6,5 6,7
Vergelijkbare gemeenten 6,7 6,1 6,7 6,6 6,7