Cultuur in Soest

Cultuur in de gemeente Soest kenmerkt zich door een breed aanbod en een actief cultureel veld. In Soest willen we dat cultuur bereikbaar is voor iedereen.

Cultuur brengt mensen samen en nodigt uit om het nieuwe te verkennen. En daarnaast het bekende blijvend op de proef te stellen. Het helpt om antwoorden te geven op vragen als: ‘Wat vinden we eigenlijk normaal?’ en ‘Hoe wensen we samen te leven in Soest?’

De cultuurprijs is een waardering voor culturele organisaties of individuen. De prijs wordt uitgereikt aan degene die zich in de afgelopen twee jaar hebben onderscheiden door de kwaliteit van hun culturele activiteiten. Aantoonbare betekenis voor de Soester gemeenschap is daarbij belangrijk.

Cultuurplatform

Het doel van het Cultuurplatform is om de kunst en cultuur in de gemeente Soest te stimuleren, te verrijken en te faciliteren. Organisaties of individuen die zich bezighouden met de organisatie en/of uitvoering van kunst en cultuur, kunnen lid worden van het Cultuurplatform.

Cultuurpunt

Bent u cultuurmaker op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst, dans etc.? En zoekt u ondersteuning bij het opzetten van een initiatief? Dan kunt u terecht bij de cultuurconsulent van het Cultuurpunt.

Het Jeugdfonds is voor kinderen die het thuis niet breed hebben. Het fonds betaalt de sportkosten voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Lees meer op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Het Jeugdfonds betaalt bijvoorbeeld de contributie voor een kunstvereniging of -les.  Per jaar is maximaal 450 euro per kind beschikbaar.

Lees meer hierover in de spelregels

Voorwaarden

Wilt u een beroep doen op het Jeugdfonds? Dan gelden de volgende voorwaarden:

  • Het kind mag bij de start niet ouder zijn dan 17 jaar.
  • U geeft een duidelijke motivatie waarom u een bijdrage nodig heeft.
  • U mag niet met terugwerkende kracht aanvragen.
  • U mag geen aanvraag doen voor zowel sport als cultuur. U moet daarin een keuze maken.

Aanvragen

Een tussenpersoon doet een aanvraag via de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Vaak is dit een professional die met de kinderen werkt.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de school van uw kind(eren). Tussenpersonen kunnen contact opnemen met Team Jeugdfonds sport & cultuur Utrecht Utrecht via utrecht@jeugdfondssportencultuur.nl

De procedure volgt dan vanzelf. Binnen twee weken is de aanvraag afgerond en kan het kind of de jongere starten met de cursus. De cursusgids met lokale lessen/cursussen voor de jeugd van 6 tot en met 18 jaar maakt het kiezen makkelijker. Hiervoor kijkt u op de website van het CultuurPunt