Cultuur in Soest

Cultuur in de gemeente Soest kenmerkt zich door een breed aanbod en een actief cultureel veld. In Soest willen we dat cultuur bereikbaar is voor iedereen.

Cultuur brengt mensen samen en nodigt uit om het nieuwe te verkennen en het bekende blijvend op de proef te stellen. Het helpt om antwoorden te geven op vragen als ‘Wat vinden we eigenlijk normaal?’ en ‘Hoe wensen we samen te leven in Soest?’ 

Met de cultuurprijs spreekt Soest haar waardering uit voor organisaties of individuen die zich in de twee voorafgaande jaren hebben onderscheiden door de kwaliteit van hun culturele activiteiten en initiatieven. Aantoonbare betekenis voor de Soester gemeenschap vinden we daarbij belangrijk.

Cultuurplatform

Het Cultuurplatform heeft als doel de kunst en cultuur in Soest en Soesterberg te stimuleren, te verrijken en te faciliteren. Alle organisaties en individuen die zich binnen de gemeente Soest met de organisatie en/of uitvoering van kunst en cultuur bezighouden, kunnen lid worden van het Cultuurplatform.

Cultuurpunt

Bent u cultuurmaker op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst, dans etc. en zoekt u ondersteuning bij het opzetten van een initiatief? Dan kunt u terecht bij de cultuurconsulent van het Cultuurpunt.

Het Jeugdfonds is bedoeld voor kinderen die het thuis niet breed hebben. Het fonds betaalt de kosten die nodig zijn om kinderen van 0 tot 18 jaar te kunnen laten sporten. Lees meer op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Het Jeugdfonds betaalt bijvoorbeeld de contributie voor een kunstvereniging of -les voor een bedrag van maximaal € 450 per kind per jaar.

Lees meer hierover in de spelregels

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Het kind mag bij aanvang niet ouder zijn dan 17 jaar
  • Er moet duidelijk worden gemotiveerd waarom er een bijdrage vanuit het fonds nodig is
  • Er mag niet met terugwerkende kracht een aanvraag worden gedaan
  • Er mag geen aanvraag worden gedaan voor zowel sport als cultuur. Er moet dus een keuze worden gemaakt.

Aanvragen

Een tussenpersoon (vaak een professional die met de kinderen werkt) doet een aanvraag via de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de school van uw kind(eren). Tussenpersonen kunnen contact opnemen met Team Jeugdfonds sport & cultuur Utrecht via utrecht@jeugdfondssportencultuur.nl

De procedure volgt dan vanzelf en binnen twee weken is de aanvraag afgerond en kan het kind of de jongere starten met de cursus. De cursusgids met lokale lessen/cursussen voor de jeugd van 6 t/m 18 jaar maakt het kiezen makkelijker, hiervoor kunt u kijken op de website van het CultuurPunt