Cultuur in Soest

In Soest en Soesterberg is veel te beleven op gebied van kunst en cultuur. Cultuur brengt mensen samen geeft plezier. We vinden het dus belangrijk dat:

  1. Er een goede basis is aan culturele voorzieningen.
  2. Iedereen mee kan doen aan cultuur.
  3. Cultuur samen beleefd wordt.
  4. Dat cultuur zichtbaar is.

Cultuurnota

In december 2023 is de nieuwe cultuurnota 2024-2028 vastgesteld. Daarin staan de plannen voor de komende jaren. In de animatievideo Cultuurnota ziet u de belangrijkste pijlers van het nieuwe cultuurbeleid.

Cultuur in Soest

Op www.cultuurinsoest.nl vindt u de culturele activiteiten van verschillende organisaties in Soest en Soesterberg.

Subsidies

De structurele subsidies voor culturele partijen zijn in de cultuurnota voor de komende vier jaar vastgelegd. Daarnaast zijn er ook subsidies voor culturele projecten