Kerngegevens

De gemeente Soest is 4.643 hectare groot en heeft 46.906 inwoners (peildatum is 31 december 2020).

Aantal inwoners per wijk

Hieronder vindt u de meest recente inwonersaantallen per wijk van de gemeente Soest. Voor meer statistische informatie verwijzen wij u naar de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Scroll de tabel om meer te zien
Wijk 2020 2019 verschil in %
't Hart-Soestdijk 9.406 9.323 0,9%
Klaarwater 3.257 3.301 -1,3%
Boerenstreek 2.398 2.461 -2,6%
de Eng-Soest Midden 6.246 6.228 0,3%
Smitsveen 4.915 4.887 0,6%
Overhees 7.300 7.344 -0,6%
Soest-Zuid 6.173 6.067 1,7%
Soesterberg 7.211 6.994 3,1%
  46.906 46.605 0,6%
(peildatum 31 december 2020)

Verdeling inwoners naar leeftijd

Scroll de tabel om meer te zien
Leeftijdsgroep 2020 2019 verschil in %  
0 - 19 10.456 10.518 -0,6%  
20 - 64 25.857 25.574 1,1%  
65 jaar en ouder 10.593 10.513 0,8%  
  46.906 46.605 0,6%  
(peildatum 31 december 2020)

Open Data

Hieronder kunt u een XML of CSV bestand downloaden van het totaal aantal inwoners van de gemeente Soest, gesplitst op leeftijdsgroep naar wijk, buurt en geslacht. Peildatum is 31-12-2020.

Deze dataset staat ook geregistreerd bij Data.overheid.nl.