Kerngegevens

De gemeente Soest is 4.643 hectare groot en heeft 47.113 inwoners (peildatum is 31 december 2021).

Aantal inwoners per wijk

Hieronder vindt u de meest recente inwonersaantallen per wijk van de gemeente Soest. Voor meer statistische informatie verwijzen wij u naar de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wijk 2021 2020 verschil in %
't Hart-Soestdijk 9.540 9.406 1,4%
Klaarwater 3.261 3.257 0,1%
Boerenstreek 2.374 2.398 -1%
de Eng-Soest Midden 6.287 6.246 0,7%
Smitsveen 4.883 4.915 -0,7%
Overhees 7.271 7.300 -0,4%
Soest-Zuid 6.144 6.173 -0,5%
Soesterberg 7.353 7.211 1,9%
  47.113 46.906 0,4%
(peildatum 31 december 2021)

Verdeling inwoners naar leeftijd

Leeftijdsgroep 2021 2020 Verschil in %  
0 - 19 10.383 10.456 -0,7%  
20 - 64 25.938 25.857 0,3%  
65 jaar en ouder 10.792 10.593 1,8%  
  47.113 46.906 0,4%  
(peildatum 31 december 2021)