Kerngegevens

De gemeente Soest is 4.643 hectare groot en heeft 46.605 inwoners (peildatum is 31 december 2019).

Aantal inwoners per wijk

Hieronder vindt u de meest recente inwonersaantallen per wijk van de gemeente Soest. Voor meer statistische informatie verwijzen wij u naar de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Scroll de tabel om meer te zien
Wijk 2019 2018 2017
't Hart-Soestdijk 9.323 9.336 9.391
Klaarwater 3.301 3.315 3.308
Boerenstreek 2.461 2.456 2.482
de Eng-Soest Midden 6.228 6.237 6.195
Smitsveen 4.887 4.831 4.844
Overhees 7.344 7.319 7.377
Soest-Zuid 6.067 6.037 6.028
Soesterberg 6.994 6.663 6.465
  46.605 46.194 46.090
(peildatum 31 december 2019)

Verdeling inwoners naar leeftijd

Scroll de tabel om meer te zien
Leeftijdsgroep 2019 2018 2017
0 - 19 10.518 10.580 10.660
20 - 64 25.574 25.225 25.143
65 jaar en ouder 10.513 10.389 10.287
  46.605 46.194 46.090
(peildatum 31 december 2019)

Open Data

Hieronder kunt u een XML of CSV bestand downloaden van het totaal aantal inwoners van de gemeente Soest, gesplitst op leeftijdsgroep naar wijk, buurt en geslacht. Peildatum is 31-12-2019.

Deze dataset staat ook geregistreerd bij Data.overheid.nl.