Kerngegevens

De gemeente Soest is 4.643 hectare groot en heeft 47.693 inwoners (peildatum is 31 december 2023).

Aantal inwoners per wijk

Hieronder vindt u de meest recente inwonersaantallen per wijk van de gemeente Soest. Voor meer statistische informatie verwijzen wij u naar de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wijk 2023 2022 verschil in %
't Hart-Soestdijk 9.609 9.654 -0,5%
Klaarwater 3.242 3.233 0,3%
Boerenstreek 2.337 2.334 0,1%
de Eng-Soest Midden 6.309 6.312 -0,1%
Smitsveen 4.970 4.938 0,6%
Overhees 7.242 7.259 -0,2%
Soest-Zuid 6.205 6.177 0,5%
Soesterberg 7.768 7.532 3,1%
(peildatum 31 december 2023)

Verdeling inwoners naar leeftijd

Leeftijdsgroep 2023 2022 Verschil in %  
0 - 19 10.228 10.332 -1,2%  
20 - 64 26.272 26.117 0,6%  
65 jaar en ouder 11.193 10.999 1,8%  
  47.693 47.448 0,5%  
(peildatum 31 december 2023)