Kerngegevens

De gemeente Soest is 4.643 hectare groot en heeft 47.448 inwoners (peildatum is 31 december 2022).

Aantal inwoners per wijk

Hieronder vindt u de meest recente inwonersaantallen per wijk van de gemeente Soest. Voor meer statistische informatie verwijzen wij u naar de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wijk 2022 2021 verschil in %
't Hart-Soestdijk 9.654 9.540 1,2%
Klaarwater 3.233 3.261 -0,8%
Boerenstreek 2.334 2.374 -1,7%
de Eng-Soest Midden 6.312 6.287 0,4%
Smitsveen 4.938 4.883 1,1%
Overhees 7.259 7.271 -0,1%
Soest-Zuid 6.177 6.144 0,5%
Soesterberg 7.532 7.353 2,4%
(peildatum 31 december 2022)

Verdeling inwoners naar leeftijd

Leeftijdsgroep 2022 2021 Verschil in %  
0 - 19 10.332 10.383 -0,5%  
20 - 64 26.117 25.938 0,7%  
65 jaar en ouder 10.999 10.792 1,9%  
  47.448 47.113 0,7%  
(peildatum 31 december 2022)