LHBT'er in Soest

De gemeente wil dat lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT) zich in Soest gesteund weten en zich veilig(er) en weerbaar(der) voelen: op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun sociale kring.

In onze samenleving is een plek voor iedereen. Iedereen hoort erbij, wordt geaccepteerd en niet uitgesloten.

Speerpunten

Wij hebben een actieprogramma opgesteld met de volgende speerpunten:

Wij willen bereiken dat LHBT’ers zich in de gemeente Soest veilig voelen en zichtbaar en zichzelf kunnen zijn. Wij werken hiervoor samen met de wijkagenten en het Meldpunt voor discriminatie van Art. 1 Midden Nederland.

Wij willen bereiken dat LHBT’ers zich sociaal geaccepteerd en welkom voelen in de gemeente Soest. Dit willen wij doen door zichtbaarheid en bewustwording te vergroten. De gemeente wil een voorbeeld zijn voor andere organisaties.

Wij willen bereiken dat LHBT’ers die zorg nodig hebben zich gehoord en ondersteund voelen. Daarnaast willen wij bereiken dat er minder eenzaamheid is onder LHBT’ers. Wij hebben hierover contact met verschillende zorg- en welzijnsinstellingen.

Wij willen bereiken dat jonge LHBT’ers gezond en veilig kunnen opgroeien en zich geaccepteerd voelen en hebben hiervoor contact met jongerenwerkers en scholen in Soest.

Wij willen bereiken dat LHBT’ers zich welkom en geaccepteerd voelen bij sportverenigingen in de gemeente Soest en hebben hierover contact met de Sportfederatie Soest.

Vragen en meer informatie

Heeft u als LHBT'er vragen over bepaalde onderwerpen? Of voelt u zich bijvoorbeeld onveilig? Dan zijn er verschillende organisaties die u kunnen helpen. Op de websites van deze organisaties vindt u meer informatie: