Monumenten en erfgoed

De geschiedenis van ons dorp is belangrijk. Bijzondere gebouwen willen we beschermen en goed bewaren. Beschermen kan door een gebouw aan te wijzen als rijksmonument of gemeentelijk monument.

Monumenten

Gemeente Soest telt 89 gemeentelijke monumenten en 42 rijksmonumenten.

Erfgoedregister

De gemeente Soest heeft al haar monumenten geregistreerd in een erfgoedregister.

Erfgoedregister gemeentelijke monumenten

De informatie per monument geeft een beknopte karakterschets van het beschermde monument. De informatie is verzameld via bronnenonderzoek en een eenvoudige opname vanaf de openbare weg.

Rijksmonumenten

Wilt u meer informatie over alle rijksmonumenten? Ga dan naar monumentenregister.cultureelerfgoed.nl

Aanwijzing monument

Als we een gebouw nieuw op de monumentenlijst willen zetten, informeren we de eigenaar van tevoren. Vervolgens ontvangt de eigenaar ook een besluit. 

Misschien vindt u zelf dat uw huis of bedrijfsgebouw een monument zou moeten zijn. U kunt vragen of wij een gebouw of terrein willen aanwijzen als beschermd gemeentelijk monument. Wij kijken dan of het gebouw of terrein belangrijk is voor de gemeente. We kijken naar:

  • schoonheid
  • wetenschappelijke waarde
  • cultuurhistorische waarde

U stuurt uw aanvraag naar postbus2000@soest.nl met in elk geval de volgende informatie:

  • gegevens over het gebouw of terrein
  • de reden van de aanvraag