Monumenten en erfgoed

De geschiedenis van ons dorp is belangrijk. Bijzondere gebouwen willen we beschermen en goed bewaren. Beschermen kan door een gebouw aan te wijzen als rijksmonument of gemeentelijk monument.

Monumenten

Gemeente Soest telt 89 gemeentelijke monumenten en 42 rijksmonumenten. De gemeente Soest heeft al haar monumenten geregistreerd in een monumentenkaart.

Monumentenkaart

Rijksmonumenten

Wilt u meer informatie over alle rijksmonumenten? Ga dan naar monumentenregister.cultureelerfgoed.nl

Aanwijzing monument

Als we een gebouw nieuw op de monumentenlijst willen zetten, informeren we de eigenaar van tevoren. Vervolgens ontvangt de eigenaar ook een besluit. 

Wij kijken dan of het gebouw of terrein belangrijk is voor de gemeente. We kijken naar:

  • schoonheid
  • wetenschappelijke waarde
  • cultuurhistorische waarde

Belanghebbende

Als u een pand of object wil laten aanwijzen als gemeentelijk monument, kunt u als belanghebbende een aanvraag indienen. De gemeente is verplicht om uw verzoek in behandeling te nemen.

U bent belanghebbende als:

  1. U eigenaar van het pand of object bent.
  2. U een stichting of vereniging bent met een doelstelling om cultuurhistorie te behouden. Bijvoorbeeld een plaatselijke historische vereniging of organisaties als de Bond Heemschut of het Cuypersgenootschap.

Als u niet belanghebbende bent, dan kunt u alsnog de gemeente vragen om een pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. De gemeente is dan niet verplicht om het verzoek in behandeling te nemen.

Aanvraag

De aanvraag voor aanwijzing van een monument vraagt u digitaal bij ons aan. Dit doet u met uw DigiD. Bent u een vereniging en heeft u eHerkenning? Gebruik dan eHerkenning om in te loggen.

Alarm:

Let op! Gebruikt u een Apple?

Dan kan het zijn dat u bij het openen van het formulier de melding ‘deze verbinding is niet privé’ krijgt. Wij adviseren u om bij deze melding een ander apparaat te gebruiken. Wij zoeken naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. 

Inloggen met DigiD Aanwijzing monument aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Aanwijzing monument aanvragen