Sportaccommodatie huren

Er zijn diverse sportaccommodaties in Soest en Soesterberg te huur. Dit geldt voor binnensport- en buitensportverenigingen en voor overig gebruik waaronder kinderfeestjes. Voor elke huurder gelden dezelfde huurvoorwaarden. U betaalt hiervoor een huurbedrag per uur. Na afloop van de huur(periode) ontvangt u een factuur op het door u opgegeven adres. Dit is in juli of december van dat jaar.

Aanvragen

Aanvragen kunt u mailen naar sport@soest.nl. Zet in uw mail de volgende gegevens:  

  • Naam organisatie/vereniging of particuliere aanvrager.  
  • Naam contactpersoon met adres- en factuurgegevens.   
  • Welke ruimte u wilt huren, welke dag en tijd en voor welke activiteit.  
  • Of u al eerder een sportaccommodatie heeft gehuurd.  
  • Of u al in het bezit bent van een sleutel.  
  • Of er een bevoegd persoon aanwezig is.   

Wij nemen uw aanvraag binnen één werkdag in behandeling (met uitzondering van de vakantieperiode). U ontvangt bericht over reserveringsmogelijkheden, praktische afhandeling en eventuele sleutelafspraak.   

Let op: sportaccommodatie huren in Sportboulevard De Engh gaat via Optisport.

Kinderfeestje

Het gebruik van de sportaccommodatie voor sport- en beweegactiviteiten is alleen mogelijk onder begeleiding van een sport- beweegbevoegd persoon. Dit heeft te maken met aansprakelijkheid.

Er zijn drie soorten begeleiding mogelijk wanneer iemand een gymzaal huurt voor een kinderfeestje: 

ALO afgestudeerden, leraren lichamelijke opvoeding  

Als je bevoegd bent voor het geven van lessen bewegingsonderwijs dan ben je bevoegd voor alle onderdelen en wordt er geen onderscheid gemaakt bij de inhoud van de lessen. Een bevoegd iemand mag spellessen, toestellessen trampoline of buiten sporten geven. 

Cios-ers en MBO-ers met sport en bewegen zijn ook sportinstructeurs 

De grove lijn is dat zij spellessen en vormen mogen geven (geen toestellessen mogen geven). Behalve als je als turnleraar bent opgeleid. 

Trainers van sportverenigingen  

Zij hebben steeds vaker een certificaat. Bij veel sporten is certificering wel officieus geregeld via een landelijke sportbond. Deze trainers zijn bevoegd in het geven van training in hun eigen sport. Bij een kinderfeestje met een partijtje trefbal, voetbal, etc. is dat prima. 

U kunt gebruik maken van de standaard aanwezige gymmaterialen. Specifieke verenigingseigendommen en klein materiaal als ballen, pionnen en linten vallen daar niet onder.

Huurvoorwaarden

Bij aanvragen bent u op de hoogte van de gestelde huurvoorwaarden.

Sleutels

Bent u niet in het bezit van een (elektronische sleutel) van de gehuurde locatie? Dan neemt de medewerker verhuur contact met u op voor een sleutelafspraak. De sleutel ligt drie dagen voor het gebruik van de locatie klaar bij de receptie in het gemeentehuis. Deze kunt u tijdens onze openingstijden ophalen. U betaalt aan de receptie 10 euro borg (graag contant en gepast betalen).

Na afloop van een kortdurende huur brengt u de sleutel binnen drie werkdagen weer terug naar de receptie. U ontvangt uw borg dan terug. Bij een langere huurperiode maakt u via sport@soest.nl een aparte afspraak om de sleutel in te leveren.

Tarieven 2022/2023
Accommodatie Prijs per uur (euro) 2022 Prijs per uur (euro) 2023
Gymzaal Paulus Potterlaan 17 17
Gymzaal Lasenberg 17 17
Gymzaal Smitsweg twee zalen 34 34
Gymzaal Smitsweg per zaaldeel 17 17
Gymzaal Griftland 17 17
Sportzaal De Bunt 25,50 25,50
Sportzaal Willaert 25,50 25,50
Sporthal Beukendal hele zaal 59,50 59,50
Sporthal Beukendal halve zaal 29,75 29,75
Sporthal De Banninghal hele zaal 59,50 59,50
Sporthal De Banninghal halve zaal 29,75 29,75
Sporthal Optisport/De Engh 62,90 62,90
Sporthal Optisport/De Engh per 1/3 zaaldeel 21,50 21,50
Deze tarieven gelden voor particulieren en verenigingen die niet zijn aangesloten bij NOC*NSF.

Tarieven 2022/2023
Accommodatie Prijs per uur (euro) 2022 Prijs per uur (euro) 2023
Gymzaal Paulus Potterlaan 9 11
Gymzaal Lasenberg 9 11
Gymzaal Smitsweg twee zalen 18 22
Gymzaal Smitsweg per zaaldeel 9 11
Gymzaal Griftland 9 11
Sportzaal De Bunt 13,50 16,50
Sportzaal Willaert 13,50 16,50
Sporthal Beukendal hele zaal 22,50 27,50
Sporthal Beukendal halve zaal 11,25 13,75
Sporthal De Banninghal hele zaal 22,50 27,50
Sporthal De Banninghal halve zaal 11,25 13,75
Sporthal Optisport/De Engh 27 33
Sporthal Optisport/De Engh per 1/3 zaaldeel 9 11
Deze tarieven gelden alleen voor Soester verenigingen die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

Vragen en overleg

Voor meer informatie over bijvoorbeeld de tarieven buitensport, kunt u contact opnemen met de afdeling Sport. Dit kan op werkdagen telefonisch via 035-609 34 11 tussen 8.30 en 12.30 uur. Of u mailt naar sport@soest.nl.