Onbewaakte overweg Gouden Ploeg

In 2024 mogen er in Nederland van de minister geen onbewaakte spoorwegovergangen meer zijn. Dat geldt ook voor de Gouden Ploeg in Soest. Daarom vroegen wij in juni 2021 aan bewoners om ons te laten weten hoe zij hierover denken. 

We zijn er nog niet uit met ProRail

De uitkomsten van de enquête en een veiligheidsonderzoek leiden tot extra gesprekken tussen de gemeente en ProRail. Een besluit in de gemeenteraad verwachten we nu volgend jaar, we weten nog niet precies wanneer. Er lijkt geen perfecte oplossing te zijn die recht doet aan alle belangen en de financiële uitdagingen die daarbij spelen. Daarom is de zoektocht naar een oplossing best ingewikkeld.

We zijn heel erg blij met de betrokkenheid vanuit de buurt

Op onze vraag om te laten weten hoe de buurt erover denkt kregen wij veel reacties. Dat toont een enorme betrokkenheid. Het belang om te kunnen wandelen over de Eng kwam duidelijk naar voren. De meeste mensen vinden de overweg (erg) belangrijk en hebben nauwelijks een gevaarlijke situatie gezien.

De kans op een ongeluk is klein, maar elk ongeluk is er één te veel

Onafhankelijk onderzoek van Movares bevestigt dat de kans op een ongeval klein is. Hoewel de treinen langzaam rijden, is er door de bocht in het spoor toch een kans op een ongeluk. Mensen kunnen ook snel voor de trein langs (illegaal) het perron op. Het is daarom niet uit te sluiten dat een ernstig ongeluk gebeurt.

Wat nu?

Er zijn nog veel ideeën en alternatieven aangedragen. Die willen we eerst goed bekijken en met ProRail onderzoeken. Daardoor kost het meer tijd voordat we een besluit kunnen voorleggen aan de gemeenteraad.