Plaatsen van verkiezingsposters

Wilt u uw politieke partij extra onder de aandacht brengen? Hieronder leest u de mogelijkheden.

Grote verkiezingsborden

Op een aantal locaties in Soest plaatsen wij verkiezingsborden. De posters worden gedrukt op doek en in frames geplaatst. Deze speciale borden mogen niet worden beplakt.

De verkiezingsposter levert u digitaal aan bij het bedrijf dat de verkiezingsborden plaatst. Hiervoor neemt u contact op met Image Building. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor uw politieke partij.

Op de volgende 8 locaties in Soest en Soesterberg worden verkiezingsborden geplaatst:

 • Koningsweg (nabij ingang JdB-groep)
 • Rotonde Burgemeester Grothestraat
 • Vredehofstraat / Biltseweg
 • Koningsweg (nabij skatebaan)
 • Neerweg / Torenstraat
 • Richelleweg / Mecury
 • Banningstraat / Oude Tempellaan
 • Kampweg / Mecury

Reclamedisplays

U kunt in Soest een activiteit of evenement aankondigen met A0-reclamedisplays. De reclameborden hangen aan ongeveer zestig lichtmasten in Soest en Soesterberg. De exploitatie van de reclameborden (A0-formaat) ligt bij ESH Media.

Heeft u interesse? Dan kunt u contact opnemen met ESH Media. 

Telefoon: 0348-689 362
Website: ESH Media.  

Vrije plakplaatsen

Politieke partijen die zelf hun verkiezingsposters willen aanplakken, kunnen gebruik van maken de vrije plakplaatsen. Op de volgende locaties zijn hiervoor aanplakzuilen geplaatst:

 1. Rotonde Burgemeester Grothestraat
 2. Station Soest-Zuid
 3. Winkelcentrum Overhees

Flyeren

Voor flyeren is geen vergunning nodig. Wel vragen wij u om weggegooid promotiemateriaal van de straat te verwijderen.

Geen promotie in een stembureau

De Kieswet staat geen enkele vorm van promotie maken toe in of vlakbij het stembureau. Het is niet toegestaan kiezers te beïnvloeden door het uitdelen van folders, het aanspreken van personen of welke actie dan ook. Ook het inzamelen voor bijvoorbeeld een goed doel is niet toegestaan.

Het kiesrecht moet ongestoord kunnen plaatsvinden. Wanneer op de verkiezingsdag een overtreding van het bovenstaande wordt geconstateerd, dan moeten de betreffende promotiemiddelen binnen een uur worden verwijderd. Wordt niet aan dit verzoek voldaan, dan wordt overgaan tot verwijdering. De kosten hiervoor zullen worden verhaald op de overtredende partij.

Spandoek

Er zijn in de gemeente Soest geen locaties voor het ophangen van spandoeken. U kunt wel een spandoek hangen aan een hekwerk van een particulier, uiteraard met toestemming van de eigenaar. Dit mag niet in de nabijheid van stembureaus.