Plaatsen van verkiezingsposters

Wilt u uw politieke partij extra onder de aandacht brengen? Hieronder leest u de mogelijkheden.

Grote verkiezingsborden

Op een aantal locaties in Soest en Soesterberg plaatsen wij verkiezingsborden. De posters worden gedrukt op doek en in frames geplaatst. Deze speciale borden mogen niet worden beplakt.

De verkiezingsposter kunt u digitaal aanleveren bij het bedrijf dat de verkiezingsborden levert. Hiervoor neemt u contact op met Image Building. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor uw politieke partij.

Er zijn 8 locaties in Soest en Soesterberg aangewezen voor deze zogeheten trotterborden:

 • Koningsweg (nabij ingang Van Doorn)
 • Van Weedestraat / Beek en Daalselaan
 • Vredehofstraat / Biltseweg
 • Koningsweg / Pimpelmees
 • Neerweg / Torenstraat
 • Richelleweg / Mecury
 • Banningstraat / Oude Tempellaan
 • Kampweg / Mecury

Lantaarnpaalborden

Er zijn 60 lantaarnpaalborden waar u een verkiezingsposter kunt laten plaatsen. U neemt hiervoor contact op met de afdeling verkoop van Driehoekbuitenreclame Benelux B.V. Uw partij betaalt deze reclame-uitingen zelf.

Driehoekbuitenreclame Benelux B.V.
Telefoon: 013-518 19 03
E-mailadres: benelux@driehoekreclame.nl

Het is niet toegestaan om op openbaar terrein sandwichborden te plaatsen, dus ook niet in de nabijheid van stembureaus.

Vrije plakplaatsen

Er zijn in totaal 4 locaties aangewezen in Soest en Soesterberg waar zogeheten peperbussen zijn geplaatst. Politieke partijen die zelf hun verkiezingsposters willen aanplakken, kunnen daar gebruik van maken.

Deze locaties zijn:

 1. Van Weedestraat
 2. Station Soest-Zuid
 3. Winkelcentrum Overhees
 4. Banningstraat Soesterberg.

Flyeren

Voor flyeren is geen vergunning nodig. Wel verzoeken wij u erop te letten dat het promotiemateriaal niet op straat blijft liggen als het wordt weggegooid.

Spandoek

Er zijn in de gemeente Soest geen locaties voor het ophangen van spandoeken. U kunt wel een spandoek hangen aan een hekwerk van een particulier, uiteraard met toestemming van de eigenaar. Dit mag niet in de nabijheid van stembureaus.

Geen promotie in een stembureau

De Kieswet staat geen enkele vorm toe van promotie maken in het stembureau of direct rondom een stemlocatie. Het uitdelen van folders, het aanspreken van personen en iedere andere actie met als doel de kiezer te beïnvloeden zijn niet toegestaan. Ook het inzamelen voor bijvoorbeeld een goed doel is niet toegestaan.

Het stemproces ter uitoefening van het kiesrecht moet ongestoord kunnen plaatsvinden. Wanneer op de verkiezingsdag een overtreding van het bovenstaande wordt geconstateerd, dan moeten de betreffende promotiemiddelen binnen een uur worden verwijderd. Wordt niet aan dit verzoek voldaan, dan wordt overgaan tot verwijdering. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, zullen worden verhaald worden op de overtredende partij.