Werkzaamheden Bartolottilaan

In verband met riool-, asfalt- en bestratingswerkzaamheden is de Bartolottilaan vanaf 25 maart tijdelijk afgesloten voor verkeer. Het onverharde opengebroken gedeelte wordt niet langer dan 80 strekkende meter. 

De woningen blijven te voet bereikbaar. 

Fasen

  • Van 25 maart tot en met 5 april: van nummer 33 tot nummer 41A en Hildebrandlaan tot en met nummer 29
  • Van 5 tot en met 15 april: van nummer 49 tot de kruising Genestetlaan
  • Van 15 april tot en met 3 mei: van kruising Genestetlaan tot en met nummer 46
  • Van 6 tot en met 15 mei: van Birkstraat tot nummer 3
  • Van 15 mei tot en met 24 mei: vanaf nummer 3 tot en met nummer 13
  • Van 24 mei tot en met 5 juni: van nummer 13 tot en met nummer 23 
  • Van 5 tot en met 14 juni: van nummer 23 tot nummer 33