Jeugdcultuurfonds

Wat is het Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds is er voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar, die om financiƫle reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of les kunnen nemen aan een muziekschool of andere instelling voor actieve kunstbeoefening.

Wie kunnen het aanvragen

Het Jeugdcultuurfonds van de provincie Utrecht richt zich op de professionals die werken met deze groep kinderen uit de jeugdzorg en het onderwijs. Zij verzorgen de aanvragen en de inkomenstoets. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die de kunsteducatie verzorgen. Het Jeugdcultuurfonds werkt hiermee volgens de methode van het Jeugdsportfonds.

Hoe werkt het

Met de bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds kan bijvoorbeeld het lesgeld of de instrumenten betaald worden. Het geld wordt altijd door een intermediair aangevraagd die werkt in de omgeving van het kind, bijvoorbeeld een leraar op school of iemand van Bureau Jeugdzorg. Er is gekozen voor een systeem waarbij de culturele instelling, vereniging of winkel de rekening rechtstreeks naar het Jeugdcultuurfonds stuurt.

Laagdrempelig

Juist deze aanpak maakt het Jeugdcultuurfonds laagdrempelig, ouders of verzorgers hoeven voortaan zelf geen ingewikkelde aanvraagformulieren in te vullen of bonnetjes te bewaren.

Aanvragen

Een intermediair kan een aanvraag indienen via de landelijke site Alle kinderen doen mee

De procedure volgt dan vanzelf en binnen twee weken is de aanvraag afgerond en kan het kind of de jongere starten met de cursus. De cursusgids met lokale lessen/cursussen voor de jeugd van 6 t/m 18 jaar maakt het kiezen makkelijker, hiervoor kunt u kijken op de website van het CultuurPunt

Kijk voor meer informatie op de website van het Jeugdcultuurfonds