Cultuur

Cultuur in de gemeente Soest kenmerkt zich door een breed aanbod en een actief cultureel veld. In Soest willen we dat cultuur bereikbaar is voor iedereen. Cultuur brengt mensen samen en nodigt uit om het nieuwe te verkennen en het bekende blijvend op de proef te stellen. Het helpt om antwoorden te geven op vragen als ‘Wat vinden we eigenlijk normaal?’ en ‘Hoe wensen we samen te leven in Soest?’ 

Gemeentelijke cultuurprijs

Met de cultuurprijs spreekt Soest haar waardering uit voor organisaties of individuen die zich in de twee voorafgaande jaren hebben onderscheiden door de kwaliteit van hun culturele activiteiten en initiatieven. Aantoonbare betekenis voor de Soester gemeenschap vinden we daarbij belangrijk.

Ondersteuning van cultuurmakers

Cultuurpunt

Bent u cultuurmaker op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst, dans etc. en zoekt u ondersteuning bij het opzetten van een initiatief? Dan kunt u terecht bij de cultuurconsulent van het Cultuurpunt.

Cultuurplatform

Het Cultuurplatform heeft als doel de kunst en cultuur in Soest en Soesterberg te stimuleren, te verrijken en te faciliteren. Alle organisaties en individuen die zich binnen de gemeente Soest met de organisatie en/of uitvoering van kunst en cultuur bezighouden, kunnen lid worden van het Cultuurplatform.

Cultuuragenda

www.uitinsoest.nl

Op www.uitinsoest.nl vindt u zowel alle culturele activiteiten als de verschillende organisaties in Soest en Soesterberg.

Cultuurhistorie

Samen met inwoners heeft de gemeente de cultuurhistorische kwaliteiten van vijf verschillende gebieden in kaart gebracht. Dit is nu afgebeeld en verwoord op vijf papieren 'inspiratiekaarten'.

Vragen?

Heeft u vragen over cultuur aan de gemeente Soest? Neem contact op met de afdeling Samenleving via (035) 609 34 11