Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheid

Gemeente Soest wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring Soest.nl

Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Training werknemers: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd en houden hun kennis actueel.
  • Interne controle vóór publicatie: het online team toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Automatische toetsen: wij laten onze website dagelijks toetsen door een automatische tool, siteimprove.com.
  • Periodieke interne controle: het online team voert dagelijks tussentijdse controles uit op de content.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

  • Alle toegankelijkheidseisen uit de norm WCAG 2.1 gelden voor de pdf-bestanden op Soest.nl. Het streven van Soest.nl is om alle pdf-bestanden volgens de norm WCAG 2.1 aan te bieden.
  • Soest.nl heeft oude documenten en nieuwsberichten niet aangepast aan de toegankelijkheidseisen.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via het contactformulier.