Tweede paspoort

Het kan voorkomen dat in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen. Een tweede paspoort kan dan uitkomst bieden.

Een tweede paspoort kan ook nodig zijn als u regelmatig dringend moet reizen naar landen waar een visum voor verplicht is. Bijvoorbeeld als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum. U kunt dan met het tweede paspoort een visum aanvragen voor een ander land. Een tweede paspoort is 2 jaar geldig.

Voorwaarden

  • Uw eerste paspoort is nog minimaal zes maanden geldig.
  • U moet de noodzaak van een tweede paspoort schriftelijk aantonen met reisbescheiden zoals boekingsbevestigingen van uw vliegreizen, ontvangstbewijzen van ambassades en eventueel een verklaring van uw werkgever.
  • In beide gevallen moet het gaan om een land waar niet met de Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd. Voor reizen naar die landen kan de aanvrager een Nederlandse identiteitskaart gebruiken.
  • U wordt geadviseerd om niet met twee paspoorten gelijktijdig te reizen.

Afspraak maken

Een afspraak maakt u eenvoudig online via de onderstaande afspraakbuttons. Kies een datum en tijdstip.

Afspraak maken tweede paspoort

Kosten

Reisdocument Kosten (euro)
Tweede paspoort 83,85
Extra kosten spoedaanvraag 57,05