Energie besparen bedrijf

Geld en energie besparen in uw bedrijf. Sluit u aan bij collega-ondernemers in Soest en Soesterberg. Laat u ontzorgen bij de overstap naar duurzame energie en energiebesparing. 

Energiescan

Als u al eerder een 0-meting (energiescan) heeft laten doen, is die uiteraard prima te gebruiken om verder te gaan met uw energiebesparingstraject. Zo niet, dan bieden wij een voordelige energiescan aan, uitgevoerd door Klimaatroute. U kunt na ondertekening starten met deze gesubsidieerde energiescan.

U gaat daarna direct geld en energie besparen. Meedoen of een afspraak maken? Vul het Soester Ondernemers inschrijfformulier in.

Duurzame energie opwekken

In onze gemeente zijn er al veel bedrijven die zonnepanelen op hun daken hebben gelegd, omdat het een positieve businesscase is. Energieconsulent Bas de Haas kan u daarbij adviseren en helpen.

Bas is bereikbaar op telefoonnummer 06-53 84 37 94.

U kunt ook kijken op de energiewerkplaats van de provincie Utrecht.

Wet en regelgeving

Naast mogelijkheden en kansen rondom energiebesparing en het duurzaam opwekken van energie, heeft een ondernemer ook plichten op dit thema. Check welke wetten en regelgeving voor u gelden rondom energie en energiebesparing via de Wet-checker voor ondernemers.

Energiebesparingsplicht

Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit, wet milieubeheer, verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dat is de energiebesparingsplicht!

Informatieplicht

Per 1 juli 2019 moeten bedrijven die energiebesparingsplicht hebben, ook voldoen aan de Informatieplicht. Dit betekent dat die bedrijven vanaf 1 juli 2019 verplicht zijn om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd of gaan uitvoeren. Dat moet bij het E-Loket van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Nog niet gerapporteerd?

Controleer of u een informatieplicht heeft en rapporteer alsnog. Of meldt u zich aan voor het project Energiescan met begeleidingstraject (Bas de Haas/BMO). Als u de Energiescan van Klimaatroute heeft gehad, dan voldoet u na afloop ook eenvoudig aan de informatieplicht.