Energielabel C voor kantoorgebouwen

Vanaf 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben.  

Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. 

Wat is nu uw situatie en welke stappen moet u nu nemen? Kijk op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) voor meer informatie. Via een beslisboom kunt u beoordelen of deze regel ook voor uw kantoor geldt. 

Aan de slag 

U kunt alvast kijken of uw kantoorpand voldoet aan de nieuwe regels:  

  • Kijk op de website van EP-Online welk energielabel het gebouw heeft.  
  • Heeft u nog geen energielabel? Of lager dan label C? Neem dan contact op met de eigenaar van uw kantoorgebouw 
  • Bent u zelf de eigenaar? Laat dan een energielabel opstellen. Vul dit aan met een maatwerkadvies over wat nodig is voor energielabel C  
  • Heeft u maatregelen genomen? Laat dan een nieuw label opstellen en registreer dit.  

Hulp nodig?

U kunt voor hulp contact opnemen met Vincent van Leent.

Vincent is EnergiePrestatie-adviseur (EP-adviseur) en beoordeelt gratis in Soest of het kantoorgebouw label C plichtig is.

Financiering en/of subsidie

Op de website van ROO staat een subsidie- en financieringswijzer. U kunt met de wijzer financiële ondersteuning voor uw plannen te vinden.

Lokaal advies

Lees meer informatie over het verduurzamen van bedrijven op de website van het Duurzaam Bouwloket.