Transportsector

De transportsector stoot veel CO2 uit. De eerste elektrische vrachtwagens zijn op de markt. Er zijn experimenten met vrachtwagens op waterstof. De gemeente faciliteert waar mogelijk initiatieven als waterstoftank- en snellaadstations.