Initiatieven van inwoners

In sommige wijken of buurten van Soest zijn bewonersgroepen al actief om hun wijk en buurt mooier te maken. Daar komen mooie initiatieven uit voort, ook op het gebied van energie besparen.

Veel bewoners zijn dankzij voorlichtingsbijeenkomsten van onder andere Energie Actief Soest (inwonerinitiatief) al enthousiast aan de slag gegaan met energiebesparing. Zo zijn er straten waarvan de buren de handen ineen slaan om hun woningen collectief te isoleren. Ook worden energiecoöperaties opgericht om gezamenlijk duurzame energie op te wekken. Bekijk deze initiatieven op www.wijverduurzamensoest.nl

Actieve Soesters

Meer weten over duurzame initiatieven voor en door bewoners? Kijk op de websites van deze actieve Soesters: