Grootschalige elektriciteitsopwekking

We willen in onze gemeente zelf alle energie opwekken die nodig is voor ons eigen energieverbruik. We weten dat alleen zonnepanelen op daken in onze gemeente onvoldoende is.

Onderzoekslocaties

Opwekken van elektriciteit door zonnevelden, windturbines of andere manieren is noodzakelijk. Soest stelde hier in 2021 – na uitgebreide participatie- een uitnodigingskader voor vast. Op dit moment is er een plek in Soest waar een zonneveld kan komen, namelijk langs de A28. Voor windturbines doen we samen met onze buurgemeenten onderzoek naar de locaties bij de Isselt, Vlasakkers en A28. We gaan ook gezamenlijk in gesprek met onze inwoners hierover.

Pas nieuw besluit windturbines na aanvullend onderzoek en participatie

Het college en raad nemen pas een nieuw besluit over windturbines na de uitkomsten van de aanvullende participatie en onderzoeken. Ook wachten ze onder andere het aanvullend onderzoek door RIVM over gezondheidseffecten af. Op basis van deze onderzoeken en de participatie kunnen opnieuw locaties voor wind afvallen of kleiner worden.

Voor meer informatie over het uitnodigingskader en de participatie, kijk op de website denkmeeover/zonenwindsoest.