Programma Energietransitie Soest 2020-2025

We gebruiken minder en wat we nog gebruiken, wekken we duurzaam op. Haalbaar, betaalbaar en van ons allemaal.

Stoken en koken zonder aardgas

Stoken en koken zonder aardgas. In 2050 is het werkelijkheid. Dat duurt gelukkig nog even. Voor sommige (oudere) woningen hebben we die tijd namelijk hard nodig om ze klaar te maken voor stoken en koken zonder gas.

Leefbaar voor de toekomst

Om onze mooie gemeente ook leefbaar te houden voor de toekomstige generaties, zetten we nu stappen om de energietransitie mogelijk te maken. Dat doen we aan de hand van vier pijlers, namelijk: wonen, werken, mobiliteit en gemeente als voorbeeld.

We gaan graag samen met u aan de slag om deze transitie mogelijk te maken.

Doelstelling Soest is als de landelijke doelstelling

De doelstelling voor de energietransitie in Soest is gelijk aan de landelijke doelstelling, namelijk 49% CO2-reductie in 2030 en nagenoeg CO2-neutraal in 2050 en in 2050 maken we (nagenoeg) geen gebruik meer van aardgas. Een enorme opgave en het lijkt nog ver weg. Maar om die transitie te realiseren moeten we versnellen. En dat op een manier waarbij de kwaliteiten van de gemeente Soest behouden blijven.

Plan met concrete projecten

In Soest hebben we het Programma Energietransitie Soest 2020-2025 (pdf, 4 MB). In dit plan leggen we uit wat we daarin de komende vijf jaren concreet gaan doen. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, partners, stakeholders en experts.

Toegankelijkheid

Dit bestand is helaas niet toegankelijk voor iedereen. Heeft u problemen met het bekijken of begrijpen van het pdf document? Neem dan contact met ons op