Gebiedsvisie Dalweggebied

In het Dalweggebied zijn allerlei ontwikkelingen. Er komt een nieuwe sporthal bij Sportboulevard De Engh en er moet een goede bestemming komen voor het oude politiebureau en Beukendal. Daarnaast zijn er heel hard nieuwe woningen nodig in Soest. Landschap en groen zijn belangrijke kernwaarden en kwaliteiten die in de uitwerking een plek krijgen.

Waar staan we nu?

In 2019 is de gebiedsvisie Dalweg met participatie tot stand  gekomen. In maart 2022 is het uitwerkingsdocument vastgesteld. Hierin staan een stedenbouwkundig programma van eisen en een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. In juni 2022 zijn het globale bestemmingplan en de selectievoorwaarden vastgesteld door het college. Het ontwerpbestemmingplan ligt vanaf begin augustus 2022 ter inzage, de selectievoorwaarden voor de marktpartijen zijn nu al te bekijken.

Inbreng van bewoners

De inbreng van bewoners is op verschillende momenten opgehaald. Zowel bij het maken van de gebiedsvisie, als bij het opstellen van het uitwerkingsdocument en het globale bestemmingsplan. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling van dit gebied is de integrale aanpak van het totale gebied. Helaas blijkt het niet mogelijk om alle (soms conflicterende) wensen, ideeën, en suggesties van omwonenden in te passen. Er zijn namelijk teveel factoren waaraan de ontwikkeling moet voldoen. Denk aan een woningbouwprogramma, parkeeroplossingen, duurzaamheid, klimaatadaptatie, financiële haalbaarheid, etc. Toch is geprobeerd om de wensen zo goed mogelijk in te passen.

Meer informatie

Op het platform Denkmeeover vindt u meer informatie en documenten over het project.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Mustafa Hamurcu via postbus2000@soest.nl.