Gebiedsvisie Dalweggebied

De gemeente Soest wil het Dalweggebied met en voor haar inwoners transformeren tot een levendige plek waar jonge en oude Soesters elkaar ontmoeten en waar het goed wonen is. In het gebied zijn allerlei ontwikkelingen.

Er komt een nieuwe sporthal bij Sportboulevard De Engh en er moet een goede bestemming komen voor het oude politiebureau en Beukendal. Daarnaast zijn er heel hard nieuwe woningen nodig in Soest. Op een later moment gaan we ook nog naar een nieuwe rol voor het gemeentehuis kijken. In al deze plannen staat duurzaamheid centraal.

Ideeën voor het Dalweggebied

Bekijk de video en hoor meer over de ideeën voor dit gebied. 

Bewoners denken mee

De gemeenteraad heeft in december 2020 de Gebiedsvisie Dalweg vastgesteld. We werken deze visie nu concreter uit. Bewoners konden hierover meedenken tot begin juni 2021, zoals dat in 2019 ook kon voor het opstellen van de visie.

Op het platform Denkmeeover kunt u de reacties van bewoners terug vinden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Mustafa Hamurcu via postbus2000@soest.nl.

Naar het overzicht