Ontwikkelingen Dalweggebied

In het Dalweggebied zijn allerlei ontwikkelingen. De verbouwing van Sportboulevard De Engh is afgerond. Het oude politiebureau en sporthal Beukendal worden in de eerste helft van 2024 gesloopt. Voor dit gebied maakte BEMOG-IJselland een plan met zo’n 200 woningen: ParckHart Soest. Het plan combineert de grote behoefte in onze gemeente aan (betaalbare) woningen met groen en de inbreng van de omgeving. De ontwikkelaar werkt het plan nog verder uit met input van de omwonenden.

Wat ging hieraan vooraf?

In 2019 kwam de gebiedsvisie Dalweg met participatie tot stand. In maart 2022 is het uitwerkingsdocument vastgesteld. Hierin staan een stedenbouwkundig programma van eisen en een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. In juni 2022 zijn het ontwerpbestemmingplan en de selectievoorwaarden vastgesteld door het college. En in december 2022 werd het bestemmingplan met aangepaste plankaart vastgesteld door het college. 

In februari 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Dalweggebied vastgesteld. Het bestemmingsplan maakte de weg vrij voor onder andere woningbouw aan de noordzijde van de Dalweg, met versterking van het groene karakter van het gebied. BEMOG-IJselland heeft op basis van de beoordelingscriteria het beste voorstel ingediend.

Inbreng van bewoners

De inbreng van bewoners is op verschillende momenten opgehaald. Zowel bij het maken van de gebiedsvisie, als bij de uitwerking daarvan. 

De omwonenden kregen ook de mogelijkheid om (schriftelijk) hun bezwaren en wensen kenbaar te maken. Helaas is het onmogelijk om aan alle (soms conflicterende) wensen van omwonenden tegemoet te komen. Er zijn namelijk teveel factoren waaraan de ontwikkeling moet voldoen. Het woningbouwprogramma, parkeeroplossingen, duurzaamheid, klimaatadaptatie en financiële haalbaarheid zijn belangrijk hierin. Toch is geprobeerd om de wensen zo goed mogelijk in te passen.

Met dank aan iedereen die heeft meegedacht ligt er nu een plan dat kwaliteit voor de omgeving brengt, woningen voor woningzoekenden en rekening houdt met de omwonenden.

Hoe gaat het verder?

Eind januari 2024 organiseerde BEMOG-IJselland een bijeenkomst voor omwonenden. Daarin lichtten ze de plannen toe en vertelden hoe bewoners bij het vervolg betrokken worden. In de volgende fase worden de plannen definitief gemaakt en opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst. 

Meer informatie

Op het platform Denkmeeover vindt u meer informatie en documenten over het project.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Mustafa Hamurcu. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11 of stel uw vraag online