Ontwikkelingen Dalweggebied

In het Dalweggebied zijn allerlei ontwikkelingen. Er wordt gebouwd aan een nieuwe sporthal bij Sportboulevard De Engh en het oude politiebureau en Beukendal gaan weg. Daarnaast zijn er heel hard nieuwe woningen nodig in Soest. Op een later moment gaan we ook nog naar een nieuwe rol voor het gemeentehuis kijken. In al deze plannen staat duurzaamheid centraal. Landschap en groen krijgen een belangrijke plek in de uitwerking.

Waar staan we nu?

Op 9 februari 2023 is het globale bestemmingplan voor de ontwikkeling van het Dalweggebied vastgesteld door de raad. Het bestemmingsplan geeft de planologisch-juridische kaders voor de ontwikkeling van het Dalweggebied waarin de bouw van maximaal 250 woningen mogelijk wordt gemaakt, met behoud van het groene karakter van het gebied. 

Waar ging hieraan vooraf?

In 2019 is de gebiedsvisie Dalweg met participatie tot stand gekomen. In maart 2022 is het uitwerkingsdocument vastgesteld. Hierin staan een stedenbouwkundig programma van eisen en een beeldkwaliteitsplan voor het gebied. In juni 2022 zijn het ontwerpbestemmingplan en de selectievoorwaarden vastgesteld door het college. En in december 2022 werd het bestemmingplan met aangepaste plankaart vastgesteld door het college. 

Inbreng van bewoners

De inbreng van bewoners is op verschillende momenten opgehaald. Zowel bij het maken van de gebiedsvisie, als bij de uitwerking daarvan. 

De omwonenden kregen ook de mogelijkheid om (schriftelijk) hun bezwaren en wensen kenbaar te maken. Met meerdere belanghebbenden zijn gesprekken gevoerd, waaronder de Vrienden van de Engh, bewonerscomité Heetakker en bewoners van de Soesterengweg.

Helaas is het onmogelijk om aan alle (soms conflicterende) wensen van omwonenden tegemoet te komen. Er zijn namelijk teveel factoren waaraan de ontwikkeling moet voldoen. Het woningbouwprogramma, parkeeroplossingen, duurzaamheid, klimaatadaptatie en financiële haalbaarheid zijn belangrijk hierin. Toch is geprobeerd om de wensen zo goed mogelijk in te passen.

Met dank aan iedereen die heeft meegedacht ligt er nu een plan dat kwaliteit voor de omgeving brengt, woningen voor woningzoekenden en rekening houdt met de omwonenden.

Hoe gaat het verder?

In 2022 startte het tenderproces. Dit is de selectieprocedure voor een ontwikkelaar van dit gebied. Na de zomer in 2023 maken we de marktpartij bekend. Met deze partij werken we de plannen uit. Hierbij betrekken we ook de omgeving.

Meer informatie

Op het platform Denkmeeover vindt u meer informatie en documenten over het project.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Mustafa Hamurcu. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11 of stel uw vraag online