Herinrichting Stadhouderslaan

Aan weerzijden van de Stadhouderslaan liggen voet- en fietspaden die de volgende problemen opleveren:

 • De verharding van deze paden is verouderd.
 • De naastgelegen bermen worden kapotgereden.
 • De bomen die hier staan groeien slecht en geven deels wortelopdruk.

Deze problemen geven niet het gewenste beeld dat past bij een van de hoofdentrees van Soest. We gaan de paden en het naastgelegen groen daarom renoveren.

Verouderde paden

De verharding van de voet- en fietspaden is verouderd:. Het asfalt brokkelt af en veel tegels zijn gebroken en/of liggen scheef.

Slechte bermen

Er liggen grasbermen:

 • Tussen de rijweg en het fietspad.
 • Tussen het fietspad en het voetpad.
 • Tussen het voetpad en de woningen..

Auto’s (waaronder koeriersdiensten) rijden door de berm en parkeren hier de auto. De berm gaat hierdoor keer op keer kapot. Wij willen de nieuwe inrichting zo gaan maken dat dit niet meer mogelijk is.

Bomen

Langs de rijweg en tussen het fietspad en het voetpad staan bomen, vaak zijn dit Zomereiken. Omdat de bomen in erg smalle plantvakken staan, ontwikkelt een deel van deze bomen zich niet goed. Het worden geen duurzame, volwaardige bomen en ze drukken boomwortels verharding omhoog bij de zoektocht naar voedsel en water. De opgedrukte verharding (worteldruk) is onveilig voor fietsers en wandelaars.

Mogelijke inrichting

Wij hebben een plan gemaakt voor de nieuwe inrichting. Het nieuwe plan zorgt ervoor dat we deze problemen structureel oplossen. Het doel hierbij is:

 • Nieuwe schades aan verhardingen en bermen zoveel mogelijk voorkomen.
 • De bomen meer ruimte geven.
 • De paden goed bruikbaar maken.
 • Het ontstaan van een fraaiere entree van Soest.

Het plan

 • We verbreden de berm tussen de rijweg en het fietspad. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de bomen die langs de rijweg staan.
 • Door het verbreden van de berm langs de rijweg, vervalt de berm tussen het voetpad en fietspad. Het fietspad en voetpad komen hierdoor tegen elkaar aan te liggen.
 • Regenwater dat valt op de verharding kan of infiltreren in de brede bermen of over deze paden naar de naastgelegen sloot stromen.
 • Bomen die een slechte of matige toekomstverwachting hebben, halen we weg. In de verbrede berm tussen de rijweg en het fietspad planten we zoveel mogelijk nieuwe bomen om de groenstructuur te behouden.
 • Omdat we het fietspad en het voetpad tegen elkaar aanleggen, kunnen we de bomenrij, tussen het fietspad en het voetpad, niet behouden. We kappen daarom ook gezonde bomen. In de nieuwe situatie is er één bomenrij aan beide zijden van de rijweg.
 • We planten 42 nieuwe bomen en we kappen 45 bomen.
 • Langs de rijweg worden 19 parkeerplaatsen aangelegd. Hierdoor is het niet meer nodig om in de berm of op het voetpad te parkeren. We verdelen de parkeerplaatsen gelijkmatig over de straat. De locaties van de parkeerplaatsen zijn bespreekbaar.
 • Naast de inritten brengen we verhoogde banden aan. Door het aanbrengen van verhoogde banden naast de inritten wordt voorkomen dat bestuurders een korte bocht nemen en door de berm heen rijden.
 • Een aantal lichtmasten verplaatsen wij. Hierdoor kunnen wij meer nieuwe bomen planten.
Plan Stadhouderslaan downloaden (pdf, 407 KB)

Dit bestand is helaas niet toegankelijk voor iedereen. Heeft u problemen met het bekijken of begrijpen van het plan? Neem dan contact met ons op.

Kabels en leidingen

De komende jaren wordt overal het elektranetwerk aangepast om te voldoen aan de toenemende vraag naar elektriciteit. Er zijn plannen om ook het tracé dat ligt langs de Stadhouderslaan uit te breiden. Omdat de kabels onder de verharding van het fietspad/voetpad komen, voorzien wij het nieuwe fietspad niet van asfalt, maar van rode tegels. Het opbreken en ook herstellen van tegelverharding is makkelijker en geeft ook een net eindbeeld.

Bewonersparticipatie

Wij betrekken de aanwonende bewoners bij de planvorming en zij kunnen reageren op het plan. Binnengekomen suggesties van bewoners toetsen wij op haalbaarheid. We kijken onder andere naar het beschikbare budget, aan de mogelijkheden van de locatie en draagvlak. Op basis van de haalbare voorstellen passen we het plan aan tot een definitief plan.

Omgevingsvergunning

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden, o.a. het kappen van de bomen, is een vergunning nodig. Deze vergunning vragen wij aan op basis van het definitieve plan. Tegen de verlening van de vergunning kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Beroep en bezwaar vertragen de uitvoering van de werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij Debby van den Herik, ontwerper openbare ruimte stedelijk gebied. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11 of stel uw vraag online