Masterplan Wonen Soest

De afgelopen jaren is de druk op de woningmarkt sterk toegenomen. De prijzen voor koopwoningen stijgen. Mensen met een lager of middeninkomen hebben minder mogelijkheden om een huis te kopen. Ook is het aantal woningzoekenden groter dan het aanbod. Vooral in een centraal gelegen regio als Soest

Daarom is het van groot belang om de komende jaren meer, en de juiste, woningen te bouwen.

Waarom een Masterplan Wonen Soest?

Met het vaststellen van het Masterplan Wonen Soest geeft de gemeenteraad richting aan de nieuwbouw in de kern Soest. We streven naar de realisatie van 700 tot 800 woningen in de kern Soest tot 2025. De focus ligt hierbij op het sociale en betaalbare segment. Daarmee zorgt de gemeenteraad ervoor dat voor de Soesters de zo gewenste woningen beschikbaar komen.

Een randvoorwaarde daarbij is dat we zorgvuldig met onze ruimte en het buitengebied omgaan, om het woonmilieu waar we trots op zijn zoveel mogelijk te behouden en te versterken.

Het Masterplan Wonen heeft drie belangrijke uitgangspunten:

  • De woningbouw moet inspelen op de kwalitatieve woningbehoefte van onze inwoners
  • Met de woningbouw willen we de doorstroming op de woningmarkt stimuleren
  • We streven naar een gevarieerd aanbod in de nieuwbouw (woningtype, eigendom en prijsklasse)

Behoefte aan 635 nieuwe woningen

In 2019 is de kwantitatieve woningbehoefte in de gemeente Soest onderzocht. Dit onderzoek leverde een woningbehoefte van 770 woningen op voor de periode tot en met 2025. Deze behoefte wordt al deels ingevuld met bestaande plannen. De resterende woningbehoefte komt uit op 635 woningen. Hiervoor zijn ruim 50 woningbouwlocaties beschikbaar, die samen goed zijn voor ongeveer 1.000 woningen. 

Huurappartementen en betaalbare koopwoningen

De kwalitatieve woningbehoefte in Soest richt zich de komende jaren op twee soorten woningen:

  • Huurappartementen: een vraag van senioren die willen verhuizen naar een levensloopgeschikte woning;
  • Betaalbare koopwoningen voor starters, jonge doorstromers en (in beperkte mate) senioren die een koopappartement zoeken.

Met de nieuwe plannen willen we voorzien in deze kwalitatieve vraag. Maar ook de doorstroming op de woningmarkt stimuleren en zorgen voor voldoende gevarieerd aanbod.