Herinrichting hoofdwegen

We gaan de hoofdwegen in Soesterberg opnieuw inrichten. Dat zijn de Kampweg, Banningstraat, Veldmaarschalk Montgomeryweg, Oude Tempellaan en Kamerlingh Onneslaan.

Wat gaat er gebeuren

In samenspraak met bewoners uit Soesterberg is besloten om de maximumsnelheid overal 30 kilometer per uur te maken. De Postweg gaat qua inrichting meer passen bij de woonomgeving en wordt ingericht als een fietsstraat. Belangrijk is dat de Veldmaarschalk Montgomeryweg goed aansluit op de fietsverbinding over de voormalige vliegbasis (Paul Lemmenpad). Daarnaast willen we de lanenstructuur versterken door extra bomen te planten. Ook heeft het riool op veel plaatsen meer capaciteit nodig. Waar mogelijk gaan we daarom regenwater direct infiltreren in de bodem.

Naar het overzicht