Herinrichting hoofdwegen

In het  Masterplan Soesterberg hebben we in 2010 vastgelegd hoe Soesterberg eruit komt te zien. De visie in dit masterplan hebben we vertaald naar een aanpak met concrete resultaten. Een belangrijk onderdeel daarvan is de aanpassing van de verkeersstructuur. Daarbij is afgesproken in welke straten we de openbare ruimte opnieuw inrichten. Dit zijn de Postweg, Kampweg, Banningstraat, Veldmaarschalk Montgomeryweg, Oude Tempellaan en Kamerlingh Onneslaan. Bij de voorbereiding van de herinrichting nemen we de omwonenden van de betreffende straten mee. 

Nieuwe verkeersstructuur

Door de verdiepte aanleg van de N237 en de dorpsuitbreiding door woningbouw verandert ook de verkeerssituatie in Soesterberg. Hiervoor is een nieuwe verkeersstructuur opgesteld. Deze voldoet aan het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersbeleid (GVVP). We hebben besloten om in heel Soesterberg een 30 kilometer-zone in te voeren. De wegen die nu nog geschikt zijn voor 50 kilometer per uur passen we aan. We gebruiken hierbij de regels voor wegen met een maximum van 30 kilometer per uur. We hebben de verkeersbesluiten hiervoor al genomen.

De eerste wegen die we in dit project aanpakken zijn de Postweg en de maarschalk Montgomeryweg. Tegelijkertijd richten we ook het parkje op de hoek van de Postweg met de Banningstraat opnieuw in. Als het kan, combineren we de herinrichting van wegen met ondergrondse werkzaamheden aan riolering en kabels en leidingen. Hierdoor ligt de weg maar één keer open waardoor inwoners minder overlast ervaren en we kosten besparen.

Ook heeft het riool in Soesterberg op veel plaatsen meer capaciteit nodig. U merkt misschien dat wanneer het hard geregend heeft, het water niet overal even snel wegstroomt. Dit geeft overlast en daar willen wij iets aan doen. Waar mogelijk gaan we daarom regenwater, op de plek waar het valt, opvangen in de bodem. Het water zakt ter plaatse in de bodem en hoeft dan niet via het riool naar de rioolzuivering. 

We zouden alleen de Postweg en Veldmaarschalk Montgomeryweg herinrichten. Het Odijkplein en de Kampweg (ter hoogte van het nieuwe Dorpshart) komen er ook bij. Er moeten werkzaamheden plaatsvinden aan de waterleiding en riolering. De waterleiding wordt, vanuit de rijbaan in de Kampweg verplaatst naar het nieuwe Dorpshart.

We nemen de werkzaamheden gelijk mee bij de herinrichting van de Postweg en Veldmaarschalk Montgomeryweg. Hiermee voorkomen we dat we net nieuw aangebrachte bestrating weer moeten openbreken. Op het Odijkplein komt een dubbele rij parkeerplaatsen. Er komen in totaal 34 parkeerplaatsen. Dat zijn er 19 meer dan in de bestaande situatie. Deze extra parkeerplaatsen zijn ook bedoeld voor de nieuwe ontwikkeling in het Dorpshart.

Ook de verharding, riolering en groenvoorzieningen van een aantal andere straten in Soesterberg pakken we aan. Deze straten richten we ook opnieuw in. Het gaat om:

  • de Simon Stevinlaan (tussen de Christiaan Huygenslaan en de Generaal Winkelmanstraat).
  • de Generaal Winkelmanstraat (tussen de Simon Stevinlaan en de Kampweg en tussen het Van Maarenplein en de Buys Ballotlaan). 
  • de Buys Ballotlaan (tussen de Christiaan Huygenslaan en de Plesmanstraat). 

De werkzaamheden aan de Postweg en de Veldmaarschalk Montgomeryweg zijn in 2022 begonnen. De meeste bouwactiviteiten rond de Postweg en de Veldmaarschalk Montgomeryweg zijn inmiddels gereed. Met die twee wegen gaan we daarom in eerste instantie van start. De straten die daarna volgen zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra we zicht hebben op de voortgang en snelheid van de andere bouwontwikkelingen in Soesterberg, vindt u hier de planning.

Het verbeteren van de wegen en straten komt voort uit het Masterplan Soesterberg. Daarin staat dat we naast het bouwen van nieuwe woningen willen zorgen voor wegen en straten die daar goed bij passen. Dat zorgt voor goede doorstroming van verkeer en voor verkeersveiligheid. Er wordt eerst gebouwd en daarna pakken we de wegen en straten aan.