Oude Tempel

Achter Landgoed Oude Tempel komt een nieuw bosrijk woongebied met woningen tussen het groen. Dit betekent dat het bos verandert. De gemeente heeft het bos sinds 2017 tijdelijk opengesteld voor publiek. Een deel van de bomen moet straks ruimte maken voor nieuwe woningen. Dit doen we niet graag, maar wel met een goede reden. 

Op verschillende plekken in Soesterberg komen nieuwe woningen. Die gaan ervoor zorgen dat er in Soesterberg genoeg inwoners komen. En daarmee kunnen bestaande voorzieningen (zoals winkels, horeca, zorg en verenigingen) hun hoofd boven water  houden en nieuwe voorzieningen bijkomen. Daardoor verbetert de kwaliteit van leven in Soesterberg voor nieuwe en bestaande bewoners. 

Oude Tempel wordt niet alleen een plek voor nieuwe bewoners. Zoals bij alle nieuwe woongebieden komen ook bewoners van omliggende wijken in het gebied. Duurzaam behoud en ontwikkeling van de natuur staat voorop. Zodat iedereen ook na de bouw van woningen nog geniet van een bosrijke omgeving, 

De historische lanenstructuur blijft bestaan. Daaromheen worden nieuwe woningen gebouwd. En rond de woningen houden we zoveel mogelijk oude, gezonde bomen. Bomen met een slechte gezondheid vervangen we door nieuwe bomen die weer jaren meekunnen. 

De nieuwe woningen bij Oude Tempel moeten, zoals alle nieuwe woningen, duurzaam en gasloos zijn. Dit biedt bovendien kansen om de nieuwste technieken toe te passen waar heel Soesterberg van profiteert. 

Solar Runway

De woningen bij Oude Tempel worden straks mogelijk verwarmd met de warmte uit asfalt van de start- en landingsbaan op de voormalige vliegbasis. De landingsbaan krijgt zo een nieuwe functie. De warmte die door de zon in het asfalt komt, gaat via leidingen naar woningen bij Oude Tempel. En misschien ook nog wel andere delen van Soesterberg. Meer informatie vindt u op de website van Solar Runway.

Het project Oude Tempel loopt al lang. Voorheen was het een afgesloten landgoed en over een paar jaar is het een bosrijk woongebied. De eerste afspraken stammen al uit 2004. Maar door de financiële crisis liep het project aanzienlijke vertraging op. 

Hart van de Heuvelrug

Het is de afgelopen 100 jaar steeds drukker en voller geworden in midden Nederland met meer bebouwing en meer wegen. Daardoor raakte de natuur versnipperd en kwamen planten en dieren in het gedrang. 

De provincie Utrecht, gemeenten Zeist en Soest en het Utrechts Landschap roepen sinds 2004 die versnippering een halt toe met het programma Hart van de Heuvelrug. Bebouwde gebieden midden in de natuur zijn teruggegeven aan de natuur. Enkele 'versnipperde' groene gebieden zoals Oude Tempel worden bebouwd. Met deze herschikking van bebouwing en natuur en met het bouwen van ecoducten, is er 700 hectare (vergelijkbaar met ruim 1000 voetbalvelden) nieuwe natuur aangelegd. 

Hierdoor is weer een groot, aaneengesloten natuurgebied ontstaan waar flora en fauna voordeel van hebben. Door de herschikking ontstond er bovendien ruimte voor wonen, werken, zorg en recreatie. Ook hier is dringend behoefte aan én de opbrengsten hiervan dienen om de natuurontwikkeling te betalen. 

Hoewel we in het gebied bij Oude tempel woningen gaan bouwen, kiezen we ervoor om het groene en bosrijke karakter van het gebied zoveel mogelijk te behouden. 

Kijkt u voor meer informatie over gerealiseerde en lopende projecten op de website van Hart van de Heuvelrug.

Masterplan Soesterberg

Naast Hart van de Heuvelrug (gericht op Soesterberg én omgeving) is er speciaal voor het dorp ook een 'Masterplan Soesterberg'. Dit plan met zo’n 24 verschillende projecten bereidt het dorp voor op de toekomst. De bevolking van Soesterberg groeit en dat biedt kansen om de leefomgeving aantrekkelijker in te richten. Ook ontstaat er meer ruimte voor betere voorzieningen, zoals winkels, zorg, onderwijs en sport. Om voor verbinding tussen alle verschillende ontwikkelingen te zorgen zijn deze allemaal bij elkaar gebracht in dit ene Masterplan. 

Lees meer informatie over het Masterplan Soesterberg.