Oude Tempel

Tot 2017 was het bosgebied achter landgoed Oude Tempel afgesloten voor publiek. In 2017 is het gebied - nadat het eigendom werd van de gemeente - opengesteld in afwachting van de komst van een nieuw, groen woongebied op die locatie.

Actueel

Voordat er woningen kunnen komen, is er eerst een bestemmingsplan nodig. Na twee conceptversies van het plan en de nodige aanpassingen als gevolg van inspraakprocedures heeft de gemeenteraad eind 2017 het bestemmingsplan vastgesteld. Sommige mensen waren het niet met het plan eens en gingen daarom in beroep bij de Raad van State. Hoewel De Raad van State het op onderdelen eens was met de indieners van het beroep en het bestemmingsplan heeft ‘vernietigd’ kon de Raad van State zich wel vinden in woningbouw op deze locatie. Dit houdt in dat de gemeente het bestemmingsplan moet aanpassen.

Het college van burgemeester en wethouders wil hierbij graag in gesprek met Soesterbergers. Er zijn mensen die geen woningen willen maar er zijn ook Soesterbergers die dat wel willen en waar al ruim 10 jaar geleden toezeggingen aan zijn gedaan over ontwikkeling van het dorp. Het college wil uitzoeken of er mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan de verschillende wensen en belangen.  

Naar het overzicht