Woonwijk Vliegbasis Soesterberg

Aan de rand van het park, grenzend aan Soesterberg-Noord komt een nieuwe woonwijk met zo'n 220 tot 250 woningen. Aanvankelijk waren dat er 350 tot 440. Maar in het nieuwe plan is veel meer ruimte voor de natuur opgenomen. De woonwijk Vliegbasis Soesterberg wordt een duurzame en kwalitatief hoogwaardige woonwijk, die past in de bijzondere omgeving van de voormalige vliegbasis. Een groene wijk met een parkachtige en natuurlijke uitstraling.

De ontwikkeling van deze woonwijk is een gezamenlijk project van de gemeenten Soest en Zeist en de provincie Utrecht. De woningbouw is onderdeel van de totale ontwikkeling van de voormalige vliegbasis. Het voormalige afgesloten defensieterrein wordt omgevormd tot natuurgebied, recreatiegebied en woningen. De woningen zorgen daarbij voor opbrengsten om de kosten van de natuurontwikkeling en openstelling van het park te betalen. Daarbij geldt de belangrijke eis dat de natuurwaarde in het totale gebied niet minder mag worden. Doordat we allerlei gebouwen en verharding hebben verwijderd en daarmee hebben geïnvesteerd in de natuur, kunnen er woningen komen zonder dat de natuurwaarde er per saldo op achteruit gaat.

De woningbouw moet nog plaatsvinden maar de openstelling van het park en de natuurontwikkeling (het andere deel van dit project) is al afgerond.

Meer informatie vindt u op de website van de Provincie Utrecht.

Naar het overzicht