Subsidie amateurkunst en instrumentenfonds

Als Soester instelling kunt u een subsidie krijgen voor de aanschaf van muziekinstrumenten.

De bijdrage per vereniging bepalen wij door het maximale subsidiebedrag te delen door het aantal leden dat een instrument bespeelt.

Subsidie aanvragen