Subsidie amateurkunstregeling

Als vereniging op het gebied van kunst en cultuur kunt u een bijdrage aanvragen voor de kosten voor de professionele betaalde begeleiding en de repetitielocatie.

Voorwaarden

Het beschikbare subsidiebudget voor de amateurkunstregeling wordt jaarlijks verdeeld over de aanvragers die voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • De aanvrager is een amateurvereniging/stichting en is gevestigd in gemeente Soest. 
  • De amateurvereniging/stichting heeft een culturele identiteit en houdt zich bezig met actieve cultuurparticipatie in een vast groepsverband (leden) voor amateurs. Bijvoorbeeld koren, muziekverenigingen en toneelverenigingen.  
  • De amateurvereniging/stichting werkt onder professionele betaalde begeleiding en heeft kosten voor de repetitielocatie. Bijvoorbeeld dirigent of regisseur. 

Aanvragen

De subsidie amateurkunstregeling vraagt u jaarlijks (voor 1 april voor volgend jaar) digitaal bij ons aan. Dit doet u met uw DigiD. Bent u een vereniging en heeft u eHerkenning? Gebruik dan eHerkenning om in te loggen. 

Inloggen met DigiD Subsidie aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Subsidie aanvragen