Subsidie budget maatschappelijk cultureel belang

Aan organisaties die activiteiten ontwikkelen ter bevordering van het maatschappelijk cultureel belang en aan samenwerkingsprojecten van twee of meer culturele instellingen, kan een subsidie worden verleend voor activiteiten.

Subsidiebedrag

U kunt maximaal € 2.500 subsidie per aanvraag ontvangen.

Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De activiteiten moeten gericht zijn op een groot deel van de Soester bevolking
  • Het project moet bijdragen aan het bevorderen van het culturele klimaat in Soest
  • Voor dezelfde activiteit kunt u maximaal twee jaar achter elkaar subsidie aanvragen
  • De activiteit moet worden opgenomen in de culturele agenda van het Cultuurpunt Soest
  • In de publiciteit over de activiteit wordt de subsidie van de Gemeente Soest vermeld

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie het hele jaar aanvragen, maar minimaal twee maanden vóór de activiteit plaatsvindt.

Bij uw aanvraag heeft u nodig:

  • een omschrijving van de activiteit (een werkplan)
  • een sluitende begroting met inkomsten en uitgaven
Vraag de subsidie aan