Subsidie budget maatschappelijk cultureel belang

Gaat uw organisatie een culturele activiteit organiseren in Soest? Of doet u dit samen met een andere culturele instelling? Dan kunt u hiervoor subsidie krijgen.   

U kunt maximaal 2.500 euro subsidie per aanvraag ontvangen. Het bedrag mag niet meer dan 50 procent van uw totale budget zijn. 

Voorwaarden

 • De activiteiten zijn voor een groot deel voor de Soester bevolking. 
 • Het draagt bij aan het vergroten van het culturele klimaat in Soest. 
 • Voor dezelfde activiteit kunt u maximaal twee jaar achter elkaar subsidie aanvragen. 
 • De activiteit komt te staan op de culturele agenda van het Cultuurpunt Soest. 
 • U vermeldt bij de publiciteit over de activiteit de subsidie van de gemeente Soest. 

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie het hele jaar aanvragen, maar moet minimaal twee maanden voordat de activiteit plaatsvindt. 

Bij uw aanvraag heeft u nodig: 

 • een omschrijving van de activiteit (een werkplan) 
 • een sluitende begroting met inkomsten en uitgaven 
Inloggen met DigiD Vraag de subsidie aan Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Vraag de subsidie aan

U krijgt geen subsidie voor: 

 • activiteiten waarvoor u al door anderen geld ontvangt  
 • exploitatielasten, fondsvorming en vermogensopbouw 
 • prijzengeld voor prijzenuitreiking door anderen 
 • activiteiten die al geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd 
 • activiteiten met een uitgesproken politiek karakter  
 • religieuze activiteiten
 • nieuw- of verbouw van gebouwen