Subsidie culturele projecten

Deze subsidie is voor culturele projecten die bijdragen aan de pijlers 2 t/m 4 uit de cultuurnota 2024-2028. In uw projectplan is minimaal één en liefst meerdere van onderstaande doelen opgenomen. 

Doelen

1. Toegankelijkheid:  

Hoe verlaagt u binnen/met uw activiteit de drempels om mee te doen aan kunst en cultuur voor inwoners?  

2. Ontmoeting: 

Hoe stimuleert u de ontmoeting tussen inwoners? 

3. Buurgemeenten:  

Hoe werkt u samen met buurgemeenten? 

4. Verlevendigen centra:  

Hoe draagt uw activiteit bij aan het verlevendigen van één of meerdere van de (winkel)centra in Soest of Soesterberg? 

Hoogte subsidie

De maximale hoogte van de aanvraag hangt af van de bijdrage op de vier doelen. De maximale subsidie per aanvraag bedraagt: 

  • Eén van de vier doelen: 2.500 euro. 
  • Twee van de vier doelen: 4.000 euro. 
  • Drie of vier van de vier doelen: 8.000 euro.  

Voor projecten die niet specifiek bijdragen de vier doelen, maar wel bijdragen aan de culturele identiteit van de gemeente Soest is maximaal 1.000 euro per aanvraag beschikbaar. Denk bijvoorbeeld op het gebied van erfgoed.  

Voor het uitgeven van boeken over de historie van Soest/Soesterberg kunt u subsidie aanvragen van maximaal 500 euro.  

Subsidie aanvragen

De subsidie culturele projecten vraagt u digitaal bij ons aan. Dit doet u met uw DigiD. Bent u een vereniging en heeft u eHerkenning? Gebruik dan eHerkenning om in te loggen. 

Bij uw aanvraag stuurt u een projectplan en sluitende begroting met inkomsten en uitgaven mee. 

U kunt deze subsidie het hele jaar aanvragen, maar minimaal twee maanden voordat de activiteit plaatsvindt.  

Inloggen met DigiD Vraag de subsidie aan Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Vraag de subsidie aan