Subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Aan Soester organisaties kan een subsidie worden verleend voor deskundigheidsbevordering van hun vrijwilligers.

Waarvoor is deze subsidie?

Met deskundigheidsbevordering bedoelen wij het vergaren van kennis en/of vaardigheden door deelname aan cursussen of trainingen of workshops. Hiermee worden vrijwilligers beter in staat gesteld vrijwilligerswerk te (gaan) doen of te blijven doen.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Per organisatie kunt u maximaal € 50 per vrijwilliger aanvragen tot een maximumbedrag van € 1.500. Voor een gezamenlijke aanvraag is het maximum 3.000 euro per aanvraag.

Gezamenlijke aanvraag indienen

U kunt ervoor kiezen om een cursus, training of workshop samen met andere organisaties (incompany) te organiseren. De kosten per deelnemer van een gezamenlijke training op eigen locatie zijn meestal lager. Voor een gezamenlijke subsidieaanvraag moeten er minstens 25 deelnemers zijn.

Subsidie aanvragen

Voorwaarden

  • Jaarlijks kunt u maximaal 1 aanvraag per organisatie indienen.
  • Aanvragen kunt u het hele jaar indienen, maar minimaal 1 maand voorafgaand aan de activiteit.
  • U kunt geen subsidie aanvragen voor reis- en verblijfkosten.

Afhandeltermijn

Binnen 10 werkdagen hoort u of de subsidie wordt toegekend.