Subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Informatie:

Geen nieuwe aanvragen mogelijk

Het subsidiebedrag is voor dit jaar op. U kunt vanaf 1 januari 2024 weer subsidie aanvragen. 

Heeft u een (vrijwilligers)organisatie in de gemeente Soest? En wilt u de deskundigheid van uw vrijwilligers vergroten? Dan kunt u subsidie krijgen voor het volgen van cursussen en trainingen. Uw vrijwilligers zijn dan beter in staat vrijwilligerswerk te (gaan) doen of te blijven doen. 

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Per organisatie kunt u maximaal 50 euro per vrijwilliger aanvragen. Hierbij geldt een maximumbedrag van 1.500 euro. Voor een gezamenlijke aanvraag is het maximum 3.000 euro per aanvraag. 

Gezamenlijke aanvraag indienen

Samen met een andere organisatie een training of cursus organiseren op eigen locatie, is vaak goedkoper per deelnemer. Voor een gezamenlijke aanvraag zijn er minstens 25 deelnemers nodig. 

Voorwaarden

  • Jaarlijks kunt u maximaal 1 aanvraag per organisatie indienen.
  • Aanvragen kunt u het hele jaar indienen, maar minimaal 1 maand voorafgaand aan de activiteit.
  • U kunt geen subsidie aanvragen voor reis- en verblijfkosten.

Afhandeltermijn

Binnen 10 werkdagen hoort u of de subsidie wordt toegekend.