Subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Heeft u een (vrijwilligers)organisatie in de gemeente Soest? En wilt u de deskundigheid van uw vrijwilligers vergroten? Dan kunt u subsidie krijgen voor het volgen van cursussen en trainingen. Uw vrijwilligers zijn dan beter in staat vrijwilligerswerk te (gaan) doen of te blijven doen. 

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Per organisatie kunt u maximaal 50 euro per vrijwilliger aanvragen. Hierbij geldt een maximumbedrag van 1.500 euro. Voor een gezamenlijke aanvraag is het maximum 3.000 euro per aanvraag. 

Gezamenlijke aanvraag indienen

Samen met een andere organisatie een training of cursus organiseren op eigen locatie, is vaak goedkoper per deelnemer. Voor een gezamenlijke aanvraag zijn er minstens 25 deelnemers nodig. 

Informatie:

Geen nieuwe aanvragen mogelijk

Voor het jaar 2022 is er helaas geen budget meer. U kunt geen aanvragen meer indienen.