Subsidie Energiefonds Samen

Heeft u een goed idee voor een activiteit om samen met buurtgenoten mee te doen aan de energietransitie? Door samen energie te besparen of duurzaam op te wekken, of bewustwording te creëren? Dan kunt u daar subsidie voor vragen bij de gemeente. 

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is bedoeld voor het organiseren van energieprojecten. Het doel van een energieproject is samen met buurtgenoten energie besparen, duurzame energie opwekken, of hierover bewustwording creëren. Denk aan: samen met de buren zonnepanelen installeren, alle spouwmuren isoleren, of een energy game spelen.

Voor wie is de subsidie?

Hoe werkt het?

De procedure van behandeling van subsidieaanvragen is als volgt:

 1. U stuurt het ingevulde aanvraagformulier op. Energiecoöperaties voegen daar het projectplan bij
 2. Na ontvangst van uw aanvraag neemt de gemeente contact op om uw project te bespreken
 3. De gemeente beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en of de inschatting van de kosten redelijk is
 4. Binnen acht weken hoort u of de gemeente uw verzoek goedkeurt, of u nog iets moet wijzigen of dat de aanvraag wordt geweigerd
 5. U ontvangt de helft van het bedrag na goedkeuring van de aanvraag. Het resterende bedrag ontvangt u na het opsturen van het projectverslag. 
 6. Na afloop van het project vult u binnen twee maanden na de opgegeven einddatum van uw project het projectverslagformulier in. Zo helpt u anderen die ook een buurtproject over energiebesparing of opwekking willen doen. Wij kunnen u benaderen voor een interview over uw ervaringen
 7. Bij het projectverslag stuurt u de facturen en bonnen mee van de gemaakte kosten

Subsidieregeling aanvragen

In het aanvraagformulier beschrijft u:

 • De activiteiten en het bedrag waar u subsidie voor aanvraagt
 • Het aantal huishoudens dat u verwacht te bereiken
 • De toezegging zoveel mogelijk lokale bedrijven in te schakelen. Deze kunt u vinden op het Energieloket van Soest
Subsidieregeling aanvragen

Het projectverslag

In het projectverslag beschrijft u:

 • De ondernomen activiteiten en de kosten
 • Het aantal uur dat u aan het project kwijt bent geweest
 • Het aantal huishoudens dat u heeft bereikt
 • De maatregelen die u en uw buren gaan uitvoeren
Projectverslag indienen