Subsidie Energiefonds Samen

Wilt u met uw buren energie besparen, duurzame energie opwekken, of hierover bewustwording creëren? Zoals samen met de buren zonnepanelen installeren of spouwmuren isoleren.

Dan kunt u voor de organisatie en uitvoering van het energieproject subsidie aanvragen. Uw project moet wel een duidelijke einddatum hebben.

Hoogte van de subsidie 

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal huishoudens dat u bereikt. Per project kunt u maximaal 2.000 euro subsidie krijgen. De hoogte voor een energiecoöperatie is maximaal 5.000 euro.  

Voorwaarden voor een Energiecoöperatie

Vraagt u de subsidie voor een energiecoöperatie aan? Dan zijn er extra voorwaarden: 

  • Er is een rechtsvorm en/of inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 
  • De subsidie is niet voor het opstarten van de coöperatie, maar alleen voor een energieproject. 
  • U maakt een projectplan met een beschrijving van het project, de doelstelling en de actuele zaken. U geeft aan hoe u de inwoners bij uw project gaat betrekken. Ook maakt u een begroting waarin u duidelijk omschrijft waarvoor u de subsidie gebruikt.  

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie online bij ons aan. U heeft hiervoor uw DigiD of E-herkenning nodig. Heeft uw coöperatie geen DigiD? Log dan wel in met uw DigiD en vul in het formulier de gegevens van de coöperatie in.  

Let op: een energiecoöperatie moet bij de aanvraag ook het projectplan uploaden. 

Inloggen met DigiD Subsidie aanvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Subsidie aanvragen

Na uw aanvraag 

Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij contact met u op om uw project te bespreken. Daarna beoordelen wij uw aanvraag. Wij kijken of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden en of de inschatting van de kosten redelijk is.  

Binnen acht weken hoort u of wij uw aanvraag goedkeuren of weigeren.  

Uw aanvraag is goedgekeurd 

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u de helft van het bedrag. Het overige bedrag ontvangt u na het opsturen van het projectverslag. Dit doet u binnen twee maanden na de einddatum van uw project. 

U geeft in het verslag aan: 

  • De ondernomen activiteiten en de kosten. 
  • Het aantal uur dat u aan het project kwijt bent geweest. 
  • Het aantal huishoudens dat u heeft bereikt. 
  • De maatregelen die u en uw buren/inwoners gaan uitvoeren. 

Het projectverslag dient u in via Mijn Soest. U kunt daar ook uw bonnen en facturen uploaden van de gemaakte kosten. U kunt na uw aanvraag ook via Mijn Soest de status van uw aanvraag bekijken.