Subsidie Energiefonds Samen

Wilt u zonne-energie opwekken op uw dak en/of energiebesparende maatregelen treffen? En wilt u anderen stimuleren dat ook te doen? Dan kunt u subsidie vragen voor de voorbereiding.

U kunt een vergoeding krijgen voor de kosten die u maakt voor het bij elkaar brengen van buren en het inwinnen van informatie en advies.

Hoe werkt het?

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal huizen dat u bereikt met het project. Per woning die meedoet krijgt u € 150.

Het kan zo zijn dat het nodig was advies in te winnen tegen betaling. Als het niet lukt om een huis mee te krijgen, mag u de factuur van dat advieswerk opsturen. De gemeente beoordeelt per geval of het redelijkerwijs noodzakelijk was die kosten te maken. Is dat het geval, dan krijgt u maximaal € 50 per huis dat niet meedoet.

Per project kunt u maximaal € 1.500 subsidie krijgen. Tot en met eind 2021 zit er € 50.000 in de pot.

Waar is de subsidie voor?

De subsidie is voor de kosten die u maakt bij het opstarten van een energiebesparings- of zonne-energieproject met buurtgenoten. Bijvoorbeeld:

  • De communicatie en/of de marketing van het project (bijvoorbeeld de kosten voor een folder of presentatie of de huur van een ruimte voor een informatiebijeenkomst)
  • De inhuur van technische, juridische en/of financiële deskundigen
  • De uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek
  • De uitwerking van de kosten en baten

Het gaat om maatregelen aan de eigen woning. Voor VvE’s bestaan er andere regelingen, kijk daarvoor op het Energieloket Soest.

Waar moet uw aanvraag aan voldoen?

Op deze subsidie zijn de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Soest 2017 van toepassing. Daarnaast vragen we van u het volgende:

  • U doet aantoonbaar moeite. Wij kunnen u bellen om dit te controleren.
  • Per projectidee en locatie kunt u 1 keer subsidie aanvragen.
  • U bewaart uw facturen en andere administratie uiterlijk 2 jaar. Het kan zijn dat de gemeente de besteding van het subsidiegeld controleert.
  • Naast energieopwekkende maatregelen, vallen alleen energiebesparende maatregelen die een aanzienlijke besparing opleveren onder de subsidie.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

U kunt op ieder moment in het jaar een aanvraag indienen. Vanaf 1 januari 2021 kunt u tot 2 maanden achteraf aanspraak maken op de regeling.

Let op: Dient u vooraf een aanvraag in, dan kunnen wij laten weten of er nog ruimte is binnen het subsidiebudget. Achteraf kan het subsidieplafond al zijn bereikt, waardoor u geen geld meer krijgt.

Subsidieregeling aanvragen

Na ontvangst van uw aanvraag kunnen wij contact met u opnemen om uw voorstel te bespreken. Binnen 8 weken hoort u of u nog iets moet wijzigen. Als uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u daar een brief over.

Het projectverslag

U krijgt het subsidiebedrag na het opsturen van het projectverslag. Dit mag u maximaal een jaar na de goedkeuring van de aanvraag opsturen. In het projectverslag beschrijft u hoe het opzetten van het project is gegaan. Wij delen uw verslag anoniem op het Energieloket. Zo helpt u anderen die ook gezamenlijk energie willen besparen of opwekken.

Bij het verslag stuurt u de factuur mee van de maatregelen per huis dat meedoet en/of de redenen dat bepaalde huizen niet meedoen. Als het niet lukt om een huis mee te krijgen, mag u de factuur van het eventueel ingekochte advieswerk bijvoegen bij het projectverslag.

De gemeente beoordeelt per geval of het redelijkerwijs noodzakelijk was die kosten te maken. Is dat het geval, krijgt u maximaal € 50 per huis dat niet meedoet.

Projectverslag indienen