Subsidie waardering vrijwilligers

Informatie:

Geen nieuwe aanvragen mogelijk

Het subsidiebedrag is helaas op, mogelijk wordt van de zomer het subsidiebedrag opgehoogd. Hierover zullen wij eind juli een melding plaatsen op de website. Vanaf 1 augustus kunnen er dan nieuwe aanvragen worden gedaan.

Een organisatie uit de gemeente Soest kan een subsidie aanvragen om eigen vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.

Voorwaarden

  • Iedere organisatie kan maximaal 50 euro per vrijwilliger aanvragen. U kunt een maximumbedrag van 750 euro krijgen.  
  • U kunt ieder jaar één aanvraag indienen. 
  • U vraagt de subsidie uiterlijk één maand voor de activiteit aan. 

Afhandeltermijn

Wij streven ernaar uw aanvraag binnen tien werkdagen af te handelen.