Subsidie waardering vrijwilligers

Informatie:

Geen nieuwe aanvragen mogelijk

Het is op dit moment niet mogelijk subsidie aan te vragen. Het subsidiebedrag is voor dit jaar op. 

Een organisatie uit de gemeente Soest kan een subsidie aanvragen om eigen vrijwilligers te bedanken voor hun inzet.

Voorwaarden

  • Iedere organisatie kan maximaal 50 euro per vrijwilliger aanvragen. U kunt een maximumbedrag van 750 euro krijgen.  
  • U kunt ieder jaar één aanvraag indienen. 
  • U vraagt de subsidie uiterlijk één maand voor de activiteit aan. 

Afhandeltermijn

Wij streven ernaar uw aanvraag binnen tien werkdagen af te handelen.