Kwijtschelding

Bent u niet in staat om de belastingaanslag te betalen? Dan kunt u een verzoek tot kwijtschelding indienen. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Het verzoek tot kwijtschelding dient u binnen zes weken na ontvangst van de aanslag in. Bent u op tijd? Dan krijgt u uitstel van betaling totdat op uw verzoek is beslist.

Kwijtschelding aanvragen (pdf, 115 KB)

Voorwaarden voor kwijtschelding

U ontvangt kwijtschelding als uw inkomen en vermogen binnen de vastgestelde normen vallen. Uw inkomen of uitkering ligt dan rond het bijstandsniveau. Ook zit er een grens op het vermogen. Vermogen is het saldo op uw bank- en/of spaarrekening of het eigendom van een woning. Er wordt ook gekeken naar de waarde van uw auto.

Als u vorig jaar kwijtschelding heeft gekregen controleert de gemeente Soest of u in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding. Als u niet in aanmerking komt, dan kunt u via het kwijtscheldingsformulier alsnog kwijtschelding aanvragen.

De gemeente Soest verleent geen kwijtschelding aan ondernemers.

Beslistermijn

Het verzoek tot kwijtschelding dient u binnen zes weken na ontvangst van de aanslag in. De gemeente neemt binnen drie maanden een besluit.

Heeft u vragen over het aanvragen van kwijtschelding? Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Betalingsregeling

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan kunt u eventueel een betalingsregeling treffen.