Blijverslening aanvragen

Met een blijverslening kunt u uw bestaande koopwoning aanpassen zodat u langer in uw woning kunt blijven wonen. Om voor deze lening in aanmerking te komen moeten de aanpassingen bijdragen aan:

 • Het vergroten van de toegankelijkheid van de woning.
 • Het vergroten van de veiligheid in de woning.
 • Het aanbrengen van technische aanpassingen die het langer zelfstandig wonen mogelijk maken.

Het kan gaan om bouwkundige aanpassingen, zoals het verplaatsen van een kamer naar de begane grond, het verbreden van deuren of plaatsen van een traplift. Het kan ook gaan om aanpassingen op het vlak van domotica (telecommunicatie, verlichting en beveiliging).

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een blijverslening als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent minimaal 18 jaar.
 • U bent eigenaar en bewoner van de woning waarvoor u de lening aanvraagt.
 • U woont in een bestaande zelfstandige woonruimte in de gemeente Soest. Deze is geschikt voor permanente bewoning.
 • U heeft een zorgvraag die aanpassing van de woning nodig maakt. Of u wilt uw woning (preventief) levensloopbestendig maken.
 • De hoogte van de blijverslening is minimaal 2.500 euro en maximaal 35.000 euro. Het mag niet meer dan 15 procent van de WOZ-waarde van de woning zijn.
 • De totale financiering van de woning (de bestaande hypotheek plus de blijverslening) mag maximaal 80 procent van de WOZ-waarde van de woning bedragen.
 • De looptijd is 240 maanden. Tot en met een bedrag van 10.000 euro is de looptijd 120 maanden.
 • U bent nog niet begonnen met de werkzaamheden.
 • De gemeente heeft genoeg budget beschikbaar.

Kosten

 • De afsluitkosten zijn 850 euro. Deze kosten kunt u meefinancieren en worden ingehouden op de hoofdsom van uw lening.
 • Aktekosten, kosten voor een financieel adviseur, een bouwkundige rapportage en/of legeskosten zijn voor uw eigen rekening. Deze kosten kunt u meefinancieren in de blijverslening.

Aanvragen

De aanvraag verloopt via de gemeente. Hiervoor kunt u het aanvraagformulier blijverslening (pdf, 96 KB) downloaden, invullen en opsturen. U moet onderstaande gegevens bijvoegen:

 • Een overzicht van de te treffen maatregelen.
 • Een financiĆ«le onderbouwing van de  maatregelen, bijvoorbeeld offertes.
 • Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Binnen vijf werkdagen ontvangt u een toekenningsbrief als aan de voorwaarden van de Verordening Blijverslening Soest is voldaan. Met de toekenningsbrief van de gemeente Soest kunt u de blijverslening aanvragen bij SVn. Zij verstrekken de lening en voeren een krediettoets uit.

Meer informatie

Op de website van SVn vindt u meer informatie. Zo kunt u uw maandlasten berekenen, een stappenplan downloaden en veelgestelde vragen bekijken.