Leegstaande woning tijdelijk verhuren

U kunt uw leegstaande woonruimte tijdelijk verhuren. Dit staat in de Leegstandwet. U moet hiervoor een vergunning aanvragen. Ook heeft u soms toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker.

Voorwaarden

  • Leegstand van de woonruimte.  
  • De mogelijkheid voor de eigenaar om de woning of het gebouw op een andere manier te verhuren of verkopen. Dus niet te verhuren op basis van de Leegstandwet.
  • De eigenaar moet aantonen dat de woonruimte in de huurperiode in voldoende mate wordt bewoond.
  • Gaat het om renovatie of sloop? Dan moet de eigenaar, in afwachting hiervan, aantonen dat de renovatie ingrijpend is. En ook dat de sloop of renovatie binnen een redelijke termijn plaatsvindt.
  • Een particuliere eigenaar mag maximaal 2 vergunningen hebben voor tijdelijke verhuur van te koop staande koopwoningen.  

Hoe werkt het?

U kunt een vergunning tot tijdelijke verhuur van een leegstaande woning aanvragen via de Rijksoverheid.

Daar kunt u een formulier downloaden en het ingevulde formulier kunt u per post sturen naar de gemeente Soest of mailen naar postbus2000@soest.nl. t.a.v. Vergunning en handhaving.

Beslistermijn

  • De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd.
  • U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.