Leegstaande woning tijdelijk verhuren

Het is mogelijk om uw leegstaande woonruimte tijdelijk te verhuren. Dit staat in de Leegstandwet. U moet hiervoor een vergunning aanvragen. Ook heeft u soms toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker.

Het gaat hierbij om de volgende woonruimten:

  • Ruimte in een gebouw dat is bestemd voor groepshuisvesting, verzorging, verpleging, logiesverschaffing, administratie of onderwijs. 
  • Een nieuwbouwwoning. 
  • Woonruimte voor de verkoop die leeg staat, en: 
    • de woning is in de twaalf maanden daarvoor door de eigenaar bewoond geweest.
    • de woning is gereedgekomen in de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan.  Een deel van de twaalf maanden heeft de eigenaar daar gewoond.  
  • Een woning voor de verkoop. Die in de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest. 
  • Een huurwoning voor de sloop of renovatie en ingrijpend is. En binnen een redelijke termijn gebeurt. 
  • Woonruimte in een voor de verkoop bestemde huurwoning. 

Hoe werkt het?

U vraagt een vergunning tot tijdelijke verhuur van een leegstaande woning aan via de Rijksoverheid. U downloadt het formulier.

 U vult het formulier in en stuurt dit per post naar ons op. Of u stuurt het formulier per mail naar postbus2000@soest.nl. t.a.v. Vergunning en handhaving.

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd. 

Het is niet mogelijk bezwaar en beroep in te dienen tegen de beslissing van de gemeente.