Problemen met particuliere verhuurder melden

In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of boete geven.

Zoekt of huurt u een woning van een verhuurder? Dit zijn de zeven regels van goed verhuurderschap:

 • De verhuurder mag u niet discrimineren.
 • De verhuurder mag u niet bedreigen of bang maken.
 • De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 • De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 • De verhuurder moet u goed informeren over:
  • uw rechten en plichten over de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  • contactinformatie waar u de verhuurder kan bereiken
  • informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
 • De servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien. De verhuurder mag alleen servicekosten rekenen die in de wet staan.
 • De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan u vragen.

Als de verhuurder of verhuurbemiddelaar zich niet aan deze regels houdt, kunt u ongewenst gedrag melden.

Voor wie

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als:

 • U een huurwoning zoekt.
 • U een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders.
 • U een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via een uitzendbureau.
 • Huurt u van een woningcorporatie? Dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de corporatie.
Inloggen met DigiD Ongewenst verhuurgedrag melden Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Ongewenst verhuurgedrag melden Ongewenst verhuurgedrag anoniem melden

U krijgt een bericht van uw melding. Een medewerker bespreekt met u hoe de situatie aangepakt kan worden. Hoelang de aanpak van de melding duurt, hangt af van de situatie. Het kan zijn dat het huurteam uw melding oppakt. U krijgt dan bericht van ons. Als uw melding anoniem is, dan kunnen wij u niet informeren over de voortgang.

Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kunnen wij de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of wij geven de verhuurder een boete.

Verhuurt u aan een buitenlandse werknemer? Dan moet u ook:

 • de huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen
 • huurders schriftelijk informeren in een taal die zij begrijpen

Huurcontracten   

De wet geldt voor alle huurcontracten. Als uw oude contracten niet aan de nieuwe regels voldoen, moet u ze vernieuwen. Er is een overgangsregeling voor een aantal regels in de wet. Zoals de schriftelijke informatie die de verhuurder aan de huurder moet verstrekken. En het scheiden van het huurcontract en het arbeidscontract. Bekijk voor meer informatie artikel 23 op overheid.nl.

Waarschuwing of boete

Houdt u zich als verhuurder niet aan de regels? Dan kunnen wij u een waarschuwing of een boete geven.  Als dat niet werkt, kunnen wij het beheer van de woning overnemen. Dat betekent dat u zelf de woning niet meer mag verhuren.

Volgens de wet moeten wij de namen van deze verhuurders bekendmaken. Zo kunnen huurders en woningzoekenden zien of een verhuurder zich aan de wet houdt.