Melden van vuurwerkoverlast

Waar kunt u terecht voor het melden van vuurwerkoverlast?

Gevaar

Bij acuut (levens)gevaar, als er direct actie genomen moet worden door bijvoorbeeld de politie, neem dan rechtstreeks contact op met de politie op telefoonnummer 112.

Geen spoed, wel politie

Bel telefoonnummer: 0900-8844 in het geval van vuurwerkmeldingen. Dit nummer is 7 dagen per week 24 uur bereikbaar.

Illegaal vuurwerk

Vervoer en opslag van illegaal vuurwerk is gevaarlijk. Bel bij een vermoeden de politie op 0900-8844. Of geef u melding online door bij Meld Anoniem.    

Buurtwacht Soest

Buurtbewoners in Soest en Soesterberg kunnen elkaar via de Buurtwacht App attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. Wilt u ook meedoen? Meld u aan bij Buurtwacht Soest.

Melden van schade in de openbare ruimte

Is er iets in de openbare ruimte niet in orde door vuurwerk? Bijvoorbeeld schade aan ondergrondse containers en speeltoestellen? 
Doe dan een melding openbare ruimte.

Telefonisch contact

Wilt u telefonisch een melding doen? Het Telefonisch Informatiepunt is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur via telefoonnummer: 035-609 34 11