Overlast door een bedrijf

Heeft u overlast van een bedrijf? Bijvoorbeeld overlast van geluid, geur, stof of andere milieuverontreiniging. U kunt dan een milieuklacht doorgeven via de website van Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht

Toezichthouders van de RUD gaan na of de overlast inderdaad van het bedrijf afkomt. Vervolgens kijken zij of de overlast binnen de normen van een vergunning valt of niet. En of het bedrijf maatregelen kan nemen over overlast te voorkomen of te verminderen. De RUD Utrecht handhaaft alleen als er sprake is van een overtreding.

Milieuklacht

Heeft u een milieuklacht over een bedrijf? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij de RUD. Als u een spoedeisende klacht heeft, belt u naar 0800-022 55 10.

Geluidsoverlast, stank, stof, water- en bodemverontreiniging zijn redenen om te bellen. 

Milieuklachtenformulier

Bij niet-spoedeisende klachten maakt u gebruik van het digitale milieuklachtenformulier.

Geluidsoverlast

Geluidsoverlast is één van de meest voorkomende milieuklachten. Wie geluidsoverlast door een bedrijf of evenement ervaart, kan dit melden bij de milieuklachtentelefoon op 0800-022 55 10

De handhavers kijken naar de bron van de klacht en meten het geluidsniveau ter plekke. Dit doen zij alleen als dit nodig is. Blijkt uit de metingen dat de afspraken uit een vergunning of melding niet worden nagekomen? Dan start de RUD een handhavingstraject.  

Ervaart u overlast? Maar blijft het geluidsniveau wel binnen de normen? Dan leidt dit niet altijd tot handhaving.