Overlast door een bedrijf

Heeft u overlast van een bedrijf? Bijvoorbeeld overlast van geluid, geur, stof of andere milieuverontreiniging. U kunt dan een milieuklacht doorgeven via de website van Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht

Toezichthouders gaan na of de overlast inderdaad door het bedrijf veroorzaakt wordt. Vervolgens wordt onderzocht of de overlast binnen de normen van een vergunning valt of niet en of het bedrijf maatregelen kan nemen om overlast te voorkomen of verminderen. De RUD Utrecht kan alleen handhaven als er sprake is van een overtreding.

Milieuklacht

Wie een milieuklacht heeft over een bedrijf, kan 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij de RUD. Als u een spoedeisende klacht heeft, belt u dan naar 0800-022 55 10.

Geluidsoverlast, stank, stof, water- en bodemverontreiniging kunnen redenen zijn om te bellen. 

Milieuklachtenformulier

Bij niet-spoedeisende klachten kunt u gebruik maken van het digitale milieuklachtenformulier.

Geluidsoverlast

Geluidsoverlast is één van de meest voorkomende milieuklachten. Wie geluidsoverlast door een bedrijf of evenement ervaart, kan dit melden bij de milieuklachtentelefoon op 0800-022 55 10

De handhavers gaan dan na wat de bron van de klacht kan zijn, en meten – als dat nodig is – het geluidsniveau ter plekke. Als uit metingen blijkt dat de voorschriften uit een vergunning of melding zijn overtreden, start de RUD een handhavingstraject. Geluidsoverlast leidt niet per definitie tot handhaving: een geluidsniveau dat door omwonenden als overlast wordt ervaren, kan binnen de normen vallen.