Overlast door jongeren

Ervaart u overlast door jongeren? Vaak zijn jongeren prima aanspreekbaar. Helpt dit niet? Probeer dan een gesprek aan te gaan met de ouders/opvoeders, als u deze kent. Helpt dit ook niet? Schakel dan hulp in.

Hulp bij jongerenoverlast

  • Is er sprake van een gevaarlijke of onhoudbare situatie en voelt u zich bedreigd? Neem dan contact op met de politie.
  • Is er geen sprake van een noodsituatie, doe dan een melding openbare ruimte.
  • Ervaart u regelmatig en structureel overlast, houd dan gedurende drie weken een logboek bij. 
Alarm:

Let op! Gebruikt u een Apple?

Dan kan het zijn dat u bij het openen van het formulier de melding ‘deze verbinding is niet privé’ krijgt. Wij adviseren u om bij deze melding een ander apparaat te gebruiken. Wij zoeken naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. 

Melding openbare ruimte

Logboek bijhouden

Wilt u structurele overlast melden? Dan vragen wij u eerst om gedurende drie weken een logboek (odt, 38 KB) bij te houden. Dit geeft ons informatie over de tijdstippen dat jongeren ergens hangen en welk gedrag zij laten zien. Ook weten wij dan of het gaat om: 

  • strafbare zaken (voor de politie) 
  • overlast (voor jongerenwerk)  
  • of dat er iets aan de inrichting van de openbare ruimte moet gebeuren (voor de gemeente). 

Aanpak van overlast

Onze aanpak van jongerenoverlast is vaak een combinatie van verschillende maatregelen. Wij zetten bijvoorbeeld jongerenwerk of handhaving in. Passen de openbare ruimte aan (bijvoorbeeld extra verlichting). Bieden buurtbemiddeling aan. Of kijken of een traject op maat beter past. De ouders van de overlast-gevende jongeren betrekken wij hierbij.