Overlast door jongeren

Ervaart u overlast door jongeren? Vaak zijn jongeren prima aanspreekbaar. Helpt dit niet? Probeer dan een gesprek aan te gaan met de ouders/opvoeders, als u deze kent. Helpt dit ook niet? Schakel dan hulp in.

  Hulp bij jongerenoverlast

  • Is er sprake van een gevaarlijke of onhoudbare situatie en voelt u zich bedreigd? Neem dan contact op met de politie.
  • Is er geen sprake van een noodsituatie, doe dan een melding openbare ruimte.
  • Ervaart u regelmatig en structureel overlast, houd dan gedurende drie weken een logboek bij. 

  Logboek bijhouden

  Als u structureel overlast wilt melden, vragen wij u eerst om gedurende drie weken een logboek (docx, 82 KB) bij te houden. Dit geeft ons informatie over de tijdstippen dat jongeren ergens hangen en welk gedrag zij laten zien. Ook weten wij dan of het gaat om strafbare zaken (voor de politie), overlast (voor jongerenwerk) of dat er iets aan de inrichting van de openbare ruimte gedaan moet worden (gemeente).

  Aanpak van overlast

  Onze aanpak van jongerenoverlast is vaak een combinatie van verschillende maatregelen. Wij zetten bijvoorbeeld jongerenwerk of handhaving in, passen de openbare ruimte aan (bijvoorbeeld extra verlichting), bieden buurtbemiddeling aan of kijken of een een traject op maat beter past. De ouders van de overlast gevende jongeren worden hierbij nadrukkelijk betrokken.