Parkeren en verkeer

Ervaart u overlast door een verkeerd geparkeerde auto? Of ziet u een gevaarlijke verkeerssituatie? Dan kunt u dit online melden.

Formulier Melding openbare ruimte

Parkeeroverlast

Heeft u last van een verkeerd geparkeerde voertuig in de straat? En zorgt dit voor gevaarlijke situaties? Als u weet van wie het voertuig is, kunt u diegene het beste eerst zelf aanspreken. Wanneer u niet weet van wie de auto is, dan kunt u hiervan een melding maken. U kunt ook een melding maken wanneer er een aanhangwagen, camper of caravan langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg staat. Onze handhavers kijken wat ze kunnen doen. 

Overlast deelscooters- en fietsen

Go Sharing gaat gemeente Soest verlaten. Op 16 november 2022 is het servicegebied gesloten. De deelvoertuigen worden gefaseerd opgehaald.

Go Sharing biedt elektrische deelscooters en deelfietsen aan in Soest en Soesterberg. Deze deelscooters- en fietsen hebben geen vaste parkeerplekken en voor beide gelden dezelfde parkeer- en verkeersregels als die van de particulier. Go Sharing ziet er op toe of gebruikers de voertuigen volgens de verkeersregels parkeren. Ervaart u (parkeer)overlast van deze deelscooters en deelfietsen? Dan kunt u hiervan online een melding maken op de website van Go Sharing. De gemeente ziet erop toe dat Go Sharing alle meldingen op een juiste manier afhandelt.

Verkeer

Heeft u last van te hard rijdende auto’s in de straat? Of is er een andere gevaarlijke wegsituatie? Bijvoorbeeld een onoverzichtelijke oversteekplaats of gevaarlijk kruispunt? Dan kun u hiervan een melding openbare ruimte maken. 

Verkeerskundigen van de gemeente beoordelen de gemelde locatie. Als er maatregelen nodig zijn, dan wordt er een plan gemaakt. Meldingen over verkeersgedrag worden doorgegeven aan de politie, zodat zij kunnen handhaven.