Parkeren en verkeer

Ervaart u overlast door een verkeerd geparkeerde auto? Of ziet u een gevaarlijke verkeerssituatie? Dan kunt u dit online melden.

Formulier Melding openbare ruimte
Alarm:

Let op! Gebruikt u een Apple?

Dan kan het zijn dat u bij het openen van het formulier de melding ‘deze verbinding is niet privé’ krijgt. Wij adviseren u om bij deze melding een ander apparaat te gebruiken. Wij zoeken naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. 

Parkeeroverlast

Heeft u last van een verkeerd geparkeerde voertuig in de straat? En zorgt dit voor gevaarlijke situaties? Als u weet van wie het voertuig is, kunt u diegene het beste eerst zelf aanspreken. Wanneer u niet weet van wie de auto is, dan kunt u hiervan een melding maken. U kunt ook een melding maken wanneer er een aanhangwagen, camper of caravan langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg staat. Onze handhavers kijken wat ze kunnen doen. 

Verkeer

Heeft u last van te hard rijdende auto’s in de straat? Of is er een andere gevaarlijke wegsituatie? Bijvoorbeeld een onoverzichtelijke oversteekplaats of gevaarlijk kruispunt? Dan kun u hiervan een melding openbare ruimte maken. 

Verkeerskundigen van de gemeente beoordelen de gemelde locatie. Als er maatregelen nodig zijn, dan wordt er een plan gemaakt. Meldingen over verkeersgedrag worden doorgegeven aan de politie, zodat zij kunnen handhaven.