Huishoudelijke hulp

Heeft u hulp nodig bij het doen van het huishouden? Bijvoorbeeld bij het schoonmaken, opruimen of de afwas doen? En wilt u weten hoe u deze hulp regelt? Dan zijn er een paar mogelijkheden.

Hulpmiddelen

Heeft u minder spierkracht in uw armen waardoor het doen van het huishouden moeizamer gaat? Of bent u vaak vergeetachtig of verward waardoor het niet altijd lukt om huishoudelijke taken goed af te ronden? Dan is een hulpmiddel bij het huishouden misschien iets voor u. Bijvoorbeeld:

  • afstandsbedieningen voor huishoudelijke apparaten (Domotica)
  • een kookplaat met een tijdschakelaar, als u bijvoorbeeld vergeetachtig bent
  • elektrische blikopener
  • greepaanpassingen, bijvoorbeeld op keukenkastjes

Deze hulpmiddelen worden soms vergoed door uw zorgverzekeraar, of door de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Kijk op de website hulpmiddelenwijzer voor alles wat u wilt weten over hulpmiddelen bij het huishouden.

Huishoudelijke hulp via bedrijf of particulier

U kunt zelf een schoonmaakhulp inhuren of een schoonmaakbedrijf. In Soest leveren de volgende organisaties regelmatig huishoudelijke hulp aan particulieren.

Wilt u het liever niet zelf regelen? Bij het Centraal Beheer kunt u een particuliere huishoudelijke hulp voor u laten regelen. 

U kunt ook uw familie of vrienden vragen of zij een goede huishoudelijke hulp kennen. Voor specifieke klussen kunt u een klusjesman inhuren, via de website Regelhulp

Hulp via de thuiszorg

Heeft u niet alleen hulp nodig bij het doen van uw huishouden, maar is er ook ondersteuning nodig bij het verzorgen of verplegen van uzelf? Dan kunt u hulp krijgen van een medewerker van een thuiszorginstelling. Een thuiszorghulp doet meer dan schoonmaken en opruimen. Als het nodig is, schakelt een thuiszorghulp extra hulp in, bijvoorbeeld als iemand zichzelf verwaarloost of eenzaam is.

Thuiszorg wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering. Via uw huisarts kunt u in contact komen met een wijkverpleegkundige, die onderzoekt wat nodig is.

Intensieve zorg thuis

Heeft u intensieve verzorging of verpleging nodig? Dan kan het zijn dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) verantwoordelijk is voor huishoudelijke hulp. Meer hierover leest u op de website van het CIZ

Heeft u al een indicatie voor de Wet langdurige Zorg (Wlz)? En ontvangt u intensieve zorg thuis? Dan regelt u huishoudelijke hulp via een volledig pakket thuis, een modulair pakket thuis of een persoonsgebonden budget Wlz. Vraag meer informatie aan bij uw zorgkantoor of bij MEE.

Huishoudelijke hulp via de gemeente

Heeft u huishoudelijke hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Dan heeft u wellicht recht op huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt een melding doen bij de gemeente om dit te laten onderzoeken. Welke hulp of begeleiding u krijgt, is afhankelijk van hoe het met u gaat. Een medewerker van de gemeente kijkt samen met u wat u zelf nog kunt doen en wat uw omgeving voor u kan betekenen.

Heeft u een huisgenoot die de huishoudelijke werkzaamheden van u kan overnemen? Dan komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor huishoudelijke hulp. Ook wordt gekeken of er eventueel nog andere oplossingen nodig zijn. De gemeente beslist welke hulp en hoeveel hulp u krijgt.

Organisaties

De onderstaande zes organisaties zijn door gemeente Soest ingekocht voor het leveren van Hulp bij het Huishouden. De kwaliteit van hun dienstverlening wordt door gemeente Soest gecontroleerd. 

Melding doen bij de gemeente

Denkt u dat u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo? Dan kunt een melding doen bij de gemeente Soest. 

Geen DigiD

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook een melding doorgeven zonder DigiD. Uw persoonsgegevens zijn dan niet vooraf ingevuld.

Melding zorg, werk en inkomen zonder DigiD